Hvordan gik 2019?

7 minutters læsning

2019 er slut. Dronningen har holdt sin nytårstale. Det har været spændende at gå lidt mere metodisk til økonomien for at se, hvor langt der er til finansiel uafhængighed. Der er i hvert fald sket rigtig meget siden da.

 • Investeringer. Jeg investerer på seks platforme - oprettet aktiesparekonto, børneopsparinger, robot-investeringer, aldersopsparing, copy trading.
 • Crowdlending. Jeg har investeret på 26 forskellige platforme.
 • Cryptovaluta En del eksperimenter med svingende resultater - dog er Bitcoins.
 • Blog. Jeg har skrevet 53 blog posts på denne blog - sammen med et fint antal på Motionsplan, Fodboldens Legestue og udgivet Teambuildingsøvelser.
 • Forøget den samlede formue med 32%, hvilket skyldes bedre investeringer, bedre opsparingsrate og udtrædelse af firma.
 • Opsparingsrate på 51% (tidligere gennemsnit er 15%)
 • Kreditkort. Jeg har oprettet seks forskellige kreditkort til forskellige formål.

Formue

Jeg opererer med en formue, der består af en likvid og illikvid del. Den likvide formue består af investeringer og opsparing. Den illikvide del består kun af pension, da jeg bor i lejebolig.

Det er inspirerende og motiverende at se, at formuen ganske stødt og langsomt stiger, at formuen er steget med 32% siden januar.

Formue 2019

Du kan altid følge min samlede portefølje her.

Tjene mere

Jeg har stadig det samme job - og derved også den samme løn. Jeg har imidlertid forsøgt at øge min indtjening ved at gøre følgende. Jeg har forsøgt at forøge den passive indkomst gennem min onlinetilstedeværelse. Desuden har jeg udgivet en E-bog om Bevægelser og verbal feedback. Selvom jeg har brugt en del tid på det og efterhånden har flere forskellige sites, så kræver det virkelig meget tid at få skabt nok interessant content til at man reeelt har nogle besøgende, der kan generere reklameindtægt eller køb nok.

I alt lykkedes det at tjene 946 DKK på passiv indkomst fra internetbaserede aktiviteter i 2019. Det er naturligvis tiden værd, fordi jeg synes det er sjovt og interessant, men timelønnen er virkelig lav.

Du kan altid følge med på min oversigt over passiv indkomst.

Forbruge mindre

Det flytter noget, når man fokuserer på det. I år har jeg fokuseret på at forbruge mindre. Jeg har brugt Spiir til at få et overblik over, hvor godt det har virket. Jeg har aflæst tallene for mine regninger og mit forbrug. Mine faste udgifter for regninger er nogenlunde de samme igennem de seneste tre år. Der er et beskedent fald på 3,50%. Der er imidlertid sket noget med forbruget, som er blevet 22,50% mindre, hvis jeg sammenligner gennemsnittet for 2016-2018 med gennemsnittet for 2019.

Forbrug og Regninger

Hvis man dykker lidt mere ned i de enkelte kategorier i Spiir, så kan man se, at især privatforbruget er gået ned (med hele 33,80%). Det er andre leveomkostninger også, men det dækker også lidt over behovet og prisen for institutionsplads til børnene.

Det er imidlertid også lykkes at spare på husholdningen (-10,8%) og de samlede udgifter til boligen. Jeg ved imidlertid at der kommer en huslejestigning i 2020, så forventer at de samlede boligudgifter går op i 2020.

Forbrug og Regninger

En af grundene til, at det er lykkedes at spare på de samlede udgifter til boligen er, at vi har brugt 12% mindre strøm end i 2017 og 2018. Det er ikke noget vi har fokuseret på, men det kunne være et spændende mål at gøre det endnu bedre i 2020.

Strømforbrug 2017-2019
Strømforbrug 2017-2019

I forhold til varmen i boligen er det ikke gået helt så godt. Selvom vi har brugt en anelse mindre end 2018, så er vores varmeforbrug 6% højere end 2017.

Strømforbrug 2017-2019
Strømforbrug 2017-2019

Men det er i hvert fald tydeligt, at det betyder noget at have fokus på udgifterne til forbrug. Og da tallene er månedlige, så bliver det årligt til en hel del penge, som så kan finde vej ind i investeringer i stedet.

Min samlede opsparingsprocent har gennemsnitligt været 51,86% i løbet af 2019. Det skal man sammenligne med gennemsnittet for 2016-2018, som var 14,59%. Altså en rigtig pæn forhøjelse. Noget af forklaringen skal dog findes i den øgede indkomst jeg havde i forbindelse med, at jeg trådte ud af mit firma.

Investere (klogere)

Jeg har investeret i værdipapirer, crowdlending og cryptovaluta (som jeg dog mest tænker som opsparing).

Investering i værdipapirer

Jeg har omlagt min investering fra et fuldmagstprodukt fra SparNord til en portefølje, jeg selv administrerer via Nordnet. Det gjorde jeg primært for at nedsætte administrationsudgifterne og derved de årlige omkostninger i procent.

Jeg har lavet en del eksperimenter og undersøgelser og har opsat lidt forskellige strategier i forskellige depoter. Samlet set hælder jeg mest til passive indeksfonde.

Den samlede fordeling på platformene er lige nu:

Jeg har en vægtet intern rente på mine investeringer i værdipapirer på 9,46% ved udgangen af 2019.

Få en gratis investeringsplan fra Nord.investments

Hvis du er interesseret i detaljer om mine værdipapirer, så tjek indtjeningen i min samlede portefølje med værdipapirer.

Investering i crowdlending

I indgangen til 2019 var jeg allerede på Flexfunding-platformen, men med min øgede interesse ind i finansiel uafhængighed har jeg også lavet en masse eksperimenter på andre crowdlending-platforme. Lige nu er jeg eksponeret mod 26 platforme, og jeg har i alt i 2019 tjent 28.886 DKK på crowdlending. Jeg deler platformene op i de almindelige crowdlending-platforme og de platforme, der er særligt rettet mod boligmarkedet. På det almindelige marked har jeg en vægtet intern rente på 9,21% i 2019, mens jeg på dem der er rettet mod ejendomsmarkedet har en vægtet intern rente på 2,95% i 2019.

Jeg kan ikke anbefale at sprede sig så meget. Man bliver hurtigt lokket af høje renter og anmeldelser, der i lige så høj grad har til formål at man skal klikke på et referral link og få nogle småpenge for at skrive sig op på platformen. Så lav en grundig undersøgelse af, hvilke platforme du har tillid til og vil bruge lidt tid på.

Jeg havde samlet forventet mig lidt mere i afkast fra crowdlending, og crowdlending fokuseret mod ejendomsmarkedet, vil jeg stille og roligt udfase og finde en ETF med REIT i stedet, der overtager den del af eksponeringen. Det bliver imidlertid et tidskrævende projekt at udfase investeringerne på de enkelte platforme. Enten skal jeg sælge andelene på det sekundære marked på platformene.

I udvælgelsen af platforme vil jeg ligge vægt på:

 • Diversificering. At det er muligt på den enkelte platform at få en fin diversificering enten på tværs af låneudbydere eller på tværs af projekter. Der skal altså være flere låneudbydere på platformen eller der skal være et godt flow af projekter.
 • Afkast. At der er et fornuftigt afkast. Jeg har bæredygtige investeringer og danske investeringer, hvor jeg accepterer lavere afkast, men pga. risikoen skal mit afkast være over mindst 10%, men allerhelst 12%+.
 • Likviditet. At det er muligt at få en del af pengene ud på en relativt kort tidshorisont.

Jeg har brugt en del tid på at blive eksponeret på mange platforme, og nu vil jeg så bruge en del tid på at sænke antallet af platforme. Indtjeningen har nok ikke helt stået mål med tidsforbruget.

Få 12%+ på Mintos

Du kan se følge min samlede portefølje i crowdlending.

Investeringer i kryptovaluta

Det er ikke gået godt med min opsparing i kryptovaluta, og det har jeg måned efter måned skrevet i mine månedsopdateringer. Heldigvis holder Bitcoins nogenlunde stand og har haft en pæn fremgang på 21,74% som den gamle stabile coin, mens mine eksperimenter med at sprede porteføljen er gået dårligt, så den samlede portefølje er nede med 27,4% lige nu.

Køb Bitcoins på Coinbase og få op til 66DKK bitcoins

Månedsopdateringer

Jeg har skrevet en månedsopdatering for hver måned, som du kan læse her. Hvis du selv er ved at skulle i gang med en rejse mod finansiel uafhængighed kan de indledende tanker måske inspirere.

Mål for 2020

 • Delvis FIRE i løbet af 2020 med rum til overvejelser og familie
 • Opsparingsrate på mindst 40%, selvom jeg forventer indtægtsnedgang i 2020
 • Investeringer - forenkle crowdlending og investeringerne

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar