Investeringsportefølje

Penge investeret i aktier og obligationer

Totale værdi falder kraftigt i marts 2019, da jeg sælger min SparNord StjerneInvest Fri for i stedet at gå kontant, inden jeg opbygger mine nye porteføljer.

Investeret i værdipapirer - aktier og obligationer

Fordeling på porteføljer

Allokering på de enkelte investeringsporteføljer

Nordnet Danske Passive Investeringsforeninger - realisationsbeskattet

Jeg har lavet en portefølje baseret på danske udbyttebetalende investeringsforeninger - og lige nu har jeg primært valgt SparInvest. Hvert år betales der skat af udbytterne i foreningerne, som beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst under 55.300 DKK (2020) beskattes med 27%, mens alt derover beskattes med 42%.

Som ægtefælle kan man bruge hinandens bundgrænse, og så bliver grænsen større. Hvis jeg forudsætter at SparInvest udbetaler mindst 2-3% i udbytte årligt, så skal jeg altså på denne konto have mere end 2+ millioner investeret for at komme over bundgrænsen for aktieindkomstbeskatning.

Se portefølje #1 på Shareville

Nordnet Passive Index Growth Portfolio - lagerbeskattet

Jeg har lavet en portefølje, hvor jeg køber udenlandske ETF’er. Udenlandske ETF’er beskattes efter lagerbeskatningsprincippet. Det er lidt forskelligt om ETF’erne beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Min overordnede strategi for denne portefølje er at have ligelig fordeling af de følgende aktivklasser:

  • 25% Aktier
  • 25% Obligationer og kontanter
  • 25% REIT
  • 25% Guld

Jeg køber aktier og obligationer via månedsopsparingen efter dollar cost averaging-princippet, men hvis fear & greed-indekset er lavt, laver jeg måske en lump sum-investering. Jeg er ved at forsøge at finde ud af, hvornår det reelt kan betale sig ift. lagerbekatningsprincippet, da jeg forventer at denne portefølje skal holdes på lang sigt.

Jeg vil forsøge at rebalancere en gang om året med en handel, der bringer mig tættere på fordelingen mellem aktivklasserne. Det er relativt bekosteligt på Nordnet at handle udenlandske aktier (mindst 12 EUR i kurtage), men månedsopsparingen er smart.

Se portefølje #2 på Shareville

Nordnet Efterskolefond

Jeg har lavet en portefølje med det formål at spare op til mine døtres eventuelle efterskoleophold. Jeg er meget fleksibel med, hvornår pengene skal udbetales, da jeg har tre piger, så deres ophold har en tidshorisont der spænder fra 6-10 år inden pengene skal bruges.

Saxo Bank Aktiesparekonto - Lagerbeskattet

Man kan indsætte op til 51.100 DKK på kontoen. Skatten er på 17% og opgøres ved årets udgang efter lagerbeskatningsprincippet.

I øjeblikket benytter jeg aktiesparekontoen til at eksperimentere lidt med forskellige aktier, jeg finder interessante, fordi der ikke er minimumskurtage hos Saxo Bank. Jeg har skrevet lidt mere om, hvad en aktiesparekonto er her.

Etoro Kurtagefri handel og Copytrading

Jeg har købt nogle af de store passive ETF’er fra Vanguard og lidt copytrading på Etoro for at afprøve platformen, hvor man kan handle kurtagefrit.

Kurtagefri handel på Etoro

Nordnet Aldersopsparing - PAL og lagerbeskattet

I 2020 må man indbetale 5.300 DKK på aldersopsparingen. Af det beløb betaler man PAL-skat, som lige nu er 15,3% efter lagerprincippet. Der skal ikke betales afgift, når aldersopsparingen udbetales ved pensionsalderen. Pensionsudbetalingsalderen er 3 år før folkepensionsalderen.

Jeg har valgt at bruge Nordnets indeksfonde, som har 0% i kurtage og 0% i årlige omkostninger. Ulempen ved Nordnets fonde er at de kun rammer Danmark, Sverige, Finland og Norge. Jeg overvejer om jeg skal købe en prisbillig akkumulerende ETF, der dækker et verdensindeks i stedet.

Se portefølje #3 på Shareville

SparNord Kapitalpension - PAL og lagerbeskattet

Man kan ikke længere indebetale penge på en kapitalpension. Der betales pensionafkastskat (PAL) på 15,3%, som trækkes efter lagerprincippet. Når pengene udbetales betales 40% af pensionsværdien. Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen for kapitalpensionen.

Jeg har en akkumulerende dansk investeringsforening der dækker MSCI World (udviklede lande).

Porteføljens performance

Performance sammenlignet med verdensindekset. Indtil marts 2019 var det banken, der stod for investeringerne.

Få gratis porteføljeforslag på Nord.Investments

Deals

Nord.Investments

Nord.Investments

Nord.Investments er en investeringsrobot

Få gratis investeringsplan*

Mine platforme

Jeg bruger selv Nordnet til at opbygge min portefølje via deres kurtagefri månedsopsparing og aldersopsparingen.

Desuden bruger jeg SaxoInvestor til min aktiesparekonto og handel uden minimumskurtage.

Desuden har jeg testet Etoro til kurtagefri handel med bl.a. Vanguards ETF’er og copytrading.

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.