En aktiesparekonto er en investeringskonto, der gør det lettere for dig at komme i gang med at investere i aktier. Her er alt du skal vide om at investere på en aktiesparekonto.

Hvad er en Aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er en særlig investeringskonto, som er underlagt fælles regler om indskud og beskatning. Kontoen gør det lettere og billigere for dig selv at investere din opsparing i aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.

Det er reguleret af staten, hvor mange penge du årligt må sætte ind på din aktiesparekonto, og du kan kun investere i bestemte værdipapirer på aktiesparekontoen. Heldigvis er udvalget bredt.

Den store fordel ved en aktiesparekonto er, at du får en lavere beskatning på aktiegevinsten og udbyttet end du gør på andre frie aktiedepoter.

Da kontoen er lagerbeskattet, så kan du også frit udbetale fra kontoen uden at beløbet beskattes.

Aktiesparekontoen blev lanceret i 2019 af den daværende regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre for at styrke aktiekulturen i Danmark.

Hvad er fordelene ved en aktiesparekonto?

Den største fordel ved en aktiesparekonto er beskatningen. Du betaler kun 17% af dit afkast. Normalt betaler du skat på 27% eller 42% af dit afkast på aktier efter progressionsprincippet.

Beskatningen på en aktiesparekonto er enkel. Du beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at du i slutningen af året beskattes af værdistigningen på kontoen.

De danske børsmæglere og banker holder automatisk styr på indtjeningen på kontoen, så de indberetter også automatisk til Skat.

Hvad er ulemperne ved aktiesparekontoen?

Der er et loft på indbetalingerne, som hvert år skal vedtages i Folketinget. Hvis du er erfaren investor med relativt mange penge på kistebunden, så kan du altså ikke nøjes med en aktiesparekonto.

Hvis du lige skal i gang med at investere, så er aktiesparekontoen perfekt for begyndere.

Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Det gør det lidt vanskeligere helt selv at styre, hvornår skatten af værdistigningerne på aktiepapirerne skal betales.

Hvis du køber ETF’er eller investeringsforeninger, så kan det også betale sig at kigge lidt efter, hvordan de enkelte papirer normalt er beskattet for at optimere det skattetekniske.

Omvendt er den faste beskatning også en af fordelene, hvis du ikke sidder og optimerer i mindste detalje.

Du kan ikke købe alle værdipapirer på aktiesparekontoen. Hvis du køber enkeltaktier, så er der ikke nogen problemer på aktiesparekontoen, men du kan kun købe de aktiebaserede fonde på investeringskontoen.

Er en aktiesparekonto noget for alle?

En aktiesparekonto kan bruges af alle. Desværre er loftet stadig relativt lavt, men de erfarne investorer kan også få en skattemæssig fordel af den lave beskatning på aktiesparekontoen.

Aktiesparekontoen er altså særdeles attraktiv for dig, der gerne vil i gang med at investere i aktier.

I øjeblikket er det ikke så attraktivt at have ens penge til at stå på en opsparingskonto til 0% i årlig rente - eller måske endda betale negativ rente i mange pengeinstitutter.

Når du køber aktier, så skal du naturligvis huske på, at der er en risiko ved at investere. Du skal altså have kigget på din egen risikovillighed på forhånd.

Du kan kun have en aktiesparekonto, men det er også muligt at oprette en aktiesparekonto for børn.

Hvad koster det?

I mange banker skal du betale et gebyr for at oprette et depot til din aktiesparekonto. Desuden skal du i rigtig mange pengeinstitutter betale depotgebyrer årligt for dine investeringer.

Du skal altså altid være opmærksom på omkostningerne i de enkelte banker.

Det er heldigvis også muligt at få en gratis aktiesparekonto. Både Nordnet og Saxo Investor tilbyder nemlig en aktiesparekonto.

Hvordan får jeg en aktiesparekonto?

De fleste banker tilbyder, at du kan få en aktiesparekonto. Jeg kan godt lide at klare mine investeringer selv. Det kan du også gøre i mange banker, men du kan også bruge en decideret børsmægler.

Du kan få en aktiesparekonto allerede nu hos Saxo Investor, og i løbet af 2021 så lancerer Nordnet også en aktiesparekonto.

Nordnet aktiesparekonto

I flere år tilbød Nordnet ikke en aktiesparekonto, men fra 2021 ændrede det sig heldigvis.

Du kan gratis oprette investeringskonti og depoter hos Nordnet. Det gælder også aktiesparekontoen.

Fordelene ved at få en aktiesparekonto hos Nordnet er, at du kan drage fordel af månedsopsparingen.

Saxo Bank aktiesparekonto

Saxo Bank har siden introduktionen af aktiesparekontoen tilbudt investeringskontoen. Hos Saxo kan du også gratis oprette investeringskontoen og det tilhørende værdipapirdepot.

Fordelen ved Saxo er, at du handler fast for en relativ besked kurtage, hvilket helt sikkert er en fordel for dig, der gerne vil eksperimentere lidt med at købe aktier.

Regler om aktiesparekontoen

  • Alle privatpersoner med fuld skattepligt i Danmark kan oprette en Aktiesparekonto, men kun en aktiesparekonto.
  • I 2021 kan du indskyde op til i alt 102.300 kr på kontoen. Hvis du allerede har en aktiesparekonto, så danner saldoen på kontoen i 2020 grundlag for, hvor meget ekstra du må indskyde på kontoen.
  • Du beskattes efter lagerbeskatningsprincippet med 17% i skat. Dit udbytte og dine kursgevinster opgøres årligt, og du betaler altså Skat uanset om du har solgt værdipapirer eller ej.
  • Hvis du har tab på værdipapirer, så modregnes de i årets gevinster eller i senere års gevinster.
  • Da kontoen er lagerbeskattet, så kan du frit indsætte og hæve fra kontoen uden at tænke på beskatning i det daglige.

Hvad er beskatningen på aktiesparekontoen?

Du beskattes med 17 % af afkastet på aktiesparekontoen. Afkastet opgøres efter lagerprincippet ved årets udgang.

Pengeinstituttet indberetter automatisk alle oplysningerne til Skattestyrelsen, og skatten beregnes og betales af pengeinstituttet via din aktiesparekonto.

Skatten er altså mere eller mindre på autopilot.

Hvilke værdipapirer kan du købe på aktiesparekontoen?

Du kan investere i aktier og investeringsbeviser, hvor mindst 50% af aktiverne i foreningen består af aktier. Du kan også investere i ETF’er, som er registreret hos den danske skattestyrelse. Den liste ændrer sig jævnligt, så du kan tjekke mere ved Skat.

Din bank eller børsmægler bør sikre sig, at du ikke kan komme til at købe forkerte papirer på kontoen, men hvis det sker, så anses papirerne ifølge Skat for erhvervet uden om aktiesparekontoen.

Hvor meget må jeg indskyde på aktiesparekontoen i 2023?

  • I 2021 kan du indskyde op til i alt 102.300 kr på kontoen. Hvis du allerede har en aktiesparekonto, så danner saldoen på kontoen i 2020 grundlag for, hvor meget ekstra du må indskyde på kontoen.

Konklusion

En aktiesparekonto er altså for alle. Indskuddet på kontoen er fortsat ikke så stort, men årligt vil kontoen forhåbentlig få mere og mere politisk medvind, så vi kan få en lav og gennemskuelig beskatning på vores investeringer i Danmark.

Vil du også bruge aktiesparekontoen til at udnytte rentes rente effekten.

Skriv en kommentar