Børneopsparing 2023: Regler og investeringer til børn?

12 minutters læsning

En børneopsparing er en særlig opsparingskonto forældre kan lave til deres barn. Der er nogle skattemæssige fordele ved en børneopsparing, og der er grænser for, hvor mange penge, du kan have på børneopsparingen.

I dette indlæg kigger jeg på, hvordan du kan bruge en børneopsparing, men også hvordan du kan supplere den med en konto for mindreårige med et værdidepot.

Jeg har nogle dejlige unger løbende rundt, og jeg synes egentlig, at de skal klare sig selv. Men jeg er også helt utrolig interesseret i, hvordan jeg kan skabe passiv indkomst, og den interesse vil jeg gerne give videre til dem.

Hvis jeg får sat børneopsparingen op på den rigtige måde, så kan de, når de bliver 21 år (hvor jeg har sat pengene til at blive frigivet) have et pænt beløb pga. af renters rente.

Du kan både investere en traditionel børneopsparing gennem dit eget pengeinstitut, og du kan investere en “supplerende” børneopsparing via et depot for mindreårige hos fx Nordnet eller Nord.Investments.

Men hvordan skal jeg gribe børneosparingen an, så ‘renters rente’ virkelig batter noget?

Hvad er en børneopsparing?

En børneopsparing er en opsparingskonto, du som forældre kan lave til dine børn. Kontoen skal oprettes inden barnet fylder 14 år, og det er barnet, der ejer kontoen. Hvert år må forældre eller bedsteforældre maksimalt indbetale 6.000 skattefrie kroner til børneopsparingen. (Beløbet er dog ikke fradragsberettiget for dig selv.) En børneopsparing kan altså være en god investering. Og du kan jo prøve at aftale med dit barn, at børneopsparingen er tænkt til et højskoleophold, kørekort, lejlighed eller andre store investeringer.

Det er dig, der bestemmer, hvornår pengene bliver tilgængelige for dit barn, men det er dit barns penge.

Hvilke regler er der for børneopsparing i 2023?

Der kom nye regler for børneopsparing i 2018. Disse regler betyder, at du som forældre eller bedsteforældre kan sætte flere penge ind på børneopsparingskontoen end du kunne tidligere. Beløbsgrænserne er steget samtidgi med at den samlede beløbsgrænse blev fordoblet.

Du kan maksimalt sætte 6.000 kroner ind på børneopsparingen årligt og i alt 72.000 kroner i alt over børneopsparingens levetid (reglerne indført i 2018 fordoblede de tidligere beløb).

 • Du må maksimalt sætte 72.000 kroner ind på kontoen i alt - og maksimalt 6.000 kroner om året. Beløbene er ikke fradragsberettigede for dig.
 • Du må kun oprette en opsparing pr. Barn
 • Barnet skal eje opsparingen.
 • Kontoen er bundet i mindst 7 år, og du skal allerede tidligt beslutte dig for, om kontoen skal lukkes op for barnet, når det fylder 18 eller 21 år.

Det er også muligt at oprette en konto for mindreårige, som ikke giver skattefrihed for afkastet. Til gengæld er der ikke noget loft på, hvor meget du må indbetale. Dog skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvor meget, du må forære dine børn uden at de skal betale arveafgift.

Fordele ved en børneopsparing

 • Det er muligt at oprette en børneopsparing helt indtil barnet fylder 14 år.
 • Dit barn får skattefrit afkast af børneopsparingen.
 • Pengene er bundet til barnet fylder 18 eller 21 år. Det er forældre eller bedsteforældre, der tager stilling til, hvornår pengene skal udbetales til barnet.
 • Børneopsparingen kan investeres i værdipapirer. Det kan du enten få banken til, men du kan også meget let selv stå for det ved at få knyttet et værdidepot til børneopsparingen. Det kan man i de fleste banker.

Hvordan vokser pengene på børneopsparingen?

Værdien af børneopsparingen kan stige på to måder. Enten kan du få afkast i form af bankrenter, hvor man ofte kan få lidt højere rente end på de almindelige bankkonti. Desværre er renten i 2022 generelt meget lav, men måske bliver den højere de kommende år.

Du kan også få afkast på din børneopsparing ved at investere pengene i værdipapirer. Det kræver, at du finder en bank, hvor du kan tilknytte et værdidepot til din børneopsparing.

Jeg har selv et værdidepot tilknyttet børneopsparing i Spar Nord, men det kan du få i de fleste banker. Desværre tilbyder hverken Nordnet eller Saxo en konto til børneopsparing.

Afkastet fra børneopsparingen er skattefrit for barnet, og derfor er en børneopsparing ret attraktiv. Derved kan barnet virkelig udnytte renters rente-effekten.

Pga. renters rente kan betale sig at indsætte det maksimale beløb hvert år, indtil du når beløbsgrænsen på 72.000 kroner. Det betyder, at du har 12 år til at indsætte pengene.

Samme effekt betyder også, at det kan være en fordel at have pengene stående indtil barnet bliver 21 år, da pengene kan trække renter i tre yderligere år.

Om du synes, at en maksimal børneopsparing er det det rigtige i forhold til opdragelsen af dit barn, er jo en helt anden sag, som du skal overveje.

Hvordan skal jeg lave en børneopsparing?

De seneste år er der kommet nye måder frem, hvor du kan lave en børneopsparing. Da jeg skulle lave en børneopsparing til mine børn undersøgte jeg en række forskellige muligheder for at have en lukrativ børneopsparing.

Her kan du se en hurtig oversigt over investeringstyper.

Investeringstype Fordele Ulemper Afkast
Almindelige bankrenter Meget sikkert Lille afkast som kan spises af inflationen 0-2%
Obligationer Lav risiko og traditionelt højere afkast end bankrenter Det kræver mere arbejde og du skal have penge stående først 0,5-3%
Aktier Gennemsnitligt højere afkast end bankrenter og obligationer Mere tidskrævende og større risiko, som kan minimeres med investeringsforeninger eller ETF’er 5-8% om året (risiko for udsving)

Lad os kigge lidt mere på de forskellige måder, du kan skrue børneopsparingen sammen?

Traditionel børneopsparing baseret på renter

 • Almindelig børneopsparing. Jeg har Spar Nord Bank, hvor de har en almindelig børneopsparing. Jeg undersøgte hvad renten er i forskellige banker og jeg fandt ud af, at jeg i hvert fald ikke får den bedste rente i Spar Nord. Til gengæld har de mulighed for, at man kan have et investeringsdepot tilknyttet børneopsparingen. Hvis jeg bare lod dem stå på den almindelige børneopsparing som marts 2019 har en årlig nominel rente på 0,0%, så vil inflationen spise en stor del af pengene på 18 år, hvis ikke de bliver investeret.

Husk at du altid kan flytte din børneopsparingskonto til en anden bank, hvis du har fået den oprettet et sted, hvor renterne ikke er så høje. Det koster imidlertid typisk et betragteligt beløb.

Børneopsparingen investeres i aktier og obligationer

Lige nu er bankrenten utrolig lav, og flere fortæller, at det kan være en god ide at investere børnepengene. Det har jeg også tænkt mig at gøre.

Du kan enten investere i aktier eller obligationer, hvis du kan få tilknyttet et værdipapirdepot til din børneopsparing. Bankerne arbejder i øjeblikket aktivt med at forbedre produkterne.

 • Børneopsparing med værdipapirdepot. Som skrevet har Spar Nord Bank bl.a. mulighed for at tilknytte et værdipapirdepot til sin børneopsparing.
 • Tobi.dk er et dansk FinTech Startup, som vil gøre det lettere og mere bekvemt at investere børneopsparingen. De arbejder i øjeblikket på at lave et produkt, hvor man kan sætte penge til børneopsparing, pengegaver og arveforskud ind uanset beløbsstørrelse. Internt i appen sørger de så at fordele pengene på hhv. en børneopsparing, hvor afkastet er skattefrit, og en almindelig opsparingskonto - og de hjælper med at udnytte børnenes frikort. Tobi investerer automatisk pengene i et index produkt. Hvordan sammensætningen er i porteføljen afhænger af risikovilligheden og tid til udbetaling. Du kan lige nu skrive dig op til venteliste. Jeg synes ÅOP virker lidt høj på Tobi i forhold til at gøre det selv.

Opsparing for mindreårige som supplement til børneopsparingen

Nogle vil gerne have endnu større effekt af renters rente og vil gerne kunne investere endnu flere penge på børnenes vegne. Det er bl.a. det Tobi gerne vil være med til at gøre lettere.

Du kan imidlertid relativt let oprette et depot for mindreårige, hvor børnenes penge kan blive investeret.

Jeg har i hvert fald fundet to steder, hvor der er mulighed for at få en konto for mindreårige.

 • NORD.investments. Her laver du en konto til mindreårige, hvor der ikke er et maksimalt indskud. Der skal betales skat af afkastet på hele kontoen, men noget af det kan klares med dit barns frikort. Hos NORD.investments vælger du en risikoprofil, og så sørger robotten for at investere dine penge. Det giver meget lave omkostninger.
 • Nordnet. Du kan lave noget tilsvarende hos Nordnet, hvor du selv styrer investeringerne i lidt højere grad. Her kan du altså også selv vælge produkter med lave omkostninger.

Hverken Nordnet eller Nord.Investments tilbyder en traditionel børneopsparing på nuværende tidspunkt. Derfor skal du bruge din nuværende banks muligheder for børneopsparing.

At skulle flytte hele sit bankengagement vil ofte være forbundet med høje omkostninger og kan blive komplekst. Du kan også vælge at have en konto for mindreårige i din nuværende bank, men vær opmærksom på handelsomkostninger og depotgebyrer. De steder jeg har undersøgt, er Nordnet bare billigere.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Børneopsparing i Tobi

Tobi er en ny måde at lave en børneopsparing på. Tobi sørger automatisk for at det rigtige beløb investeres på den traditionelle børneopsparing og resten af det indbetalte investeres på en konto for mindreårige.

Du vælger ligesom med Nord.Investments bare en risikoprofil, indbetaler penge og så klarer Tobi resten. Ulempen ved Tobi er de relativt høje årlige omkostninger, men fordelen er at du ikke behøver sætte dig ind i nogen regler.

Muligheder for supplerende børneopsparing

Nordnet

Du kan oprette en konto for mindreårige og selv investere pengene.

 • Kurtagefri månedsopsparing

 • Lave omkostninger

Åbn gratis konto

Nord.Investments

Du kan oprette en konto for mindreårige og få fuldautomatisk investering.

 • Fuldautomatisk

 • ÅOP på 0,75%

Åbn gratis konto

Tobi

Tobi er en fuldautomatisk håndtering af hele børneopsparingen.

 • Helt fuldautomatisk

 • ÅOP på 1,15%

Åbn gratis konto

Skat på en investeringskonto for mindreårige

Når du opretter en opsparing til mindreårige, hvor du investerer pengene, så skal du være opmærksom på skattereglerne.

Hvis pengene er gaver fra dig til barnet, så bliver du beskattet af gevinsterne på barnets investeringer. Hvis det er gaver fra andre, fx bedsteforældrene, så er det barnet der bliver beskattet.

Andre måder at spare op til børnene

Ud over den klassiske børneopsparing kan du også spare op til dine børn på følgende måder:

Stattefri pengegaver til børn

I 2019 er beløbsgrænsen 65.700 kroner. Du kan ikke selv give dine børn skattefri pengegaver, men det kan bedsteforældrene eller venner. Her kan du således udnytte barnets frikort.

Aldersopsparing til børn

Du kan også oprette en aldersopsparing, som kan vokse til ret mange penge, inden dine børn når pensionsalderen.

Som forælder eller bedsteforælder kan du oprette en aldersopsparing i banken eller hos Nordnet til dit barn eller barnebarn, når barnet har fået et CPR-nummer. Der er ikke fradrag på indbetalinger til aldersopsparingen, men der skal heller ikke betales skat, når pengene skal udbetales.

Fordelen ved en aldersopsparing er, at afkastet beskattes lavt, med 15,3% PAL-skat. Som forælder eller bedsteforælder kan du indbetale 5.300 kr om året (2020), og du kan investere pengene hvis du opretter et depot i forbindelse med aldersopsaringen.

Ulempen ved en aldersopsparing er dog, at pengene først kan udbetales 3 år inden og senest 27 år efter folkepensionsalderen. Aldersopsparingen kan hæves i utide mod en afgift på 20 % af den samlede værdi. For mig bliver det lige lovlig langsigtet, og jeg er ikke sikker på, at det er i barnets bedste interesse at give så langsigtede gaver.

Disse løsninger er ikke relevante for mig, men du kan læse mere om skattefri pengegaver til børn og aldersopsparing til børn hos formuepleje.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Har Nordnet en børneopsparing?

Nej. Nordnet har ikke en traditionel børneopsparingskonto. Til gengæld kan du hos Nordnet oprette en konto til mindreårige, hvor du kan investere som et supplement til børneopsparingen.

Har Saxo Investor en børneopsparing?

Nej. Saxo Investor har ikke en børneopsparing. Du kan heller ikke oprette et aktiedepot til børn hos Saxo Investor. Du kan enten oprette et depot til mindreårige hos Nordnet eller Nord.Investments - eller oprette en traditionel børneopsparing i din bank.

Hvad er den bedste børneopsparing?

Den bedste børneopsparing er den traditionelle børneopsparing, fordi skatteforholdene er utrolig lukrative. Til gengæld er loftet for indbetalinger lidt for lave for nogen. Derfor kan du lave en supplerende børneopsparing ved at oprette en konto for mindreårige. Det kan du gøre i din egen bank, hos Nordnet eller hos Nord.Investments. For nylig er Tobi, som er et komplet automatiseret setup, hvor alle regler bliver overholdt. Ulempen er de årlige omkostninger på 1,15%.

Sådan har jeg sammensat mine børns opsparing

Jeg vil gerne ramme det globale aktiemarked på den mest omkostnings- og skatteeffektive måde. I mine undersøgelser af børneopsparingen er det endt på følgende måde.

Min førsteprioritet er at have en traditionel børneopsparing, hvor jeg hvert år sætter et beløb ind. Jeg har tilknyttet et depot til børneopsparingen.

Jeg har her købt “Storebrand Indeks - Alle Markeder A5”. Fonden er på den danske børs relativt billig i kurtage. Fonden bliver handlet i danske kroner, og den er akkumulerende. Det betyder at du ikke skal geninvestere småbeløb og betale kurtage, spread og indtrædelsesomkostninger. Ulempen er, at et fondsbevis er relativt dyrt, så det kan være vanskeligt at få det til at passe med hele beløbet på kontoen. ÅOP for Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 er på 0,39%.

Fonden er beskattet efter realisationsprincippet som aktieindkomst, men da børneopsparingen er skattefri betyder det ikke så meget.

Jeg har som min anden prioritet også oprettet et *depot for mindreårige hos Nordnet. Mest for at inspirere børnene til selv at tage ansvar for deres investeringer. Nordnet foreslår selv at kickstarte dit barns investeringer.

Alle pengene på dette depot er gaver, som jeg har flyttet over på depotet fra børnenes egne konti. Det betyder, at børnene selv bliver beskattet af fortjenesten på depotet. Det betyder også, at barnet kan bruge sit frikort, og derfor først skal betale skat, når indtægten og afkastet overstiger frikortsgrænsen.

Det er imidlertid kun kapitalindkomst, der kan kan trækkes fra på frikortet. Jeg har altså brug for nogle fonde, der beskattes som kapitalindkomst på et almindeligt aktiedepot med frie midler.

Jeg foretrækker også, at fondene er akkumulerende, så jeg ikke skal bruge penge på at geninvestere udbytter. Hvis du bruger månedsopsparingen hos Nordnet, så betyder det ikke så meget. Men jeg har ikke kunnet finde nogle fonde eller ETF’er, der beskattes som kapitalindkomst på månedsopsparingen.

Du kan selv lege med en fordeling mellem fx den globale fond og emerging markets for at ramme verdensindekset så bredt som muligt.

Du skal være opmærksom på, at Nordnets egne fonde syntetiske. At de er syntetiske vil sige, at fondene ikke køber de underliggende værdipapirer, men replikerer indekset syntetiskt. Du kan læse mere om fondene her.

Brian Buus Madsen, Head of Business Management @ Nordnet forklarer her, hvad det vil sige at fondene er syntetiske.

Hvordan har du lavet din børneopsparing?

Hvordan håndterer du din børneopsparing - og er der noget, jeg har overset?

Husk at være opmærksom på skattereglerne omkring pengegaver. Hvis det er forældrene, der giver gaverne, så er det forældrene, der bliver beskattet.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar