Fordeling af aktiver i investeringen? #5

5 minutters læsning

Man bliver lige lidt klogere hele tiden.

Jeg vil som udgangspunkt gerne lave en hands off-investeringsstrategi. Derfor er sammensætningen af min portefølje en vigtig beslutning.

En rigtig god portefølje skal bestå både af investering og opsparing, men hvordan skal sammenhængen mellem de enkelte elementer være?

Til at hjælpe med at kvalificere valget, kan man lave en backtest af sin strategi rigtig let med Portfolio Visualizer. Der kan man teste forskellige sammensætninger af sine aktiver i porteføljen. Selvom tidligere performance ikke er garanti for fremtidige afkast, så kan det alligevel give en indikation af, hvordan forskellige fordelinger præsterer i forskellige økonomiske situationer.

En hands off-investeringsstrategi kræver at investeringen præsterer godt under forskellige økonomiske situationer.

Økonomisk situation Kommentar
Prosperity (velstand) Aktier klarer sig generelt godt i stigende velstand
Inflation Guldet og ædelmetaller klarer sig godt ved stigende inflation
Deflation Lange obligationer klarer sig godt, når der er deflation
Recession Kontanter klarer sig bedre end de fleste andre investeringsformer i recession

Porteføljefordeling handler om aktier og obligationer

Klassisk har investering og sammensætning af porteføljer ofte været en fordeling af aktier og obligationer. Trinity-studiet brugte en portefølje med 50% aktier og 50% obligationer og kunne lave simulationer, der fortalte at man relativt sikkert over tid kunne hive 4% ud af porteføljen uden at den ville falde. Med andre ord ville porteføljen altså over tid vækste med mindst 4%. Hvis man vægter aktier højere i porteføljen, vil man kalde den mere risikobetonet, og vægter man obligationer højere mindre risikobetonet (men så vil afkastet også være lavere langsigtet). Det er altså værd at teste sin porteføljesammensætning op mod 50/50 fordelingen som benchmark.

Trinity-studiets portefølje
Trinity-studiets portefølje

Porteføljefordeling med ejendomme og ædelmetaller

Flere har imidlertid foreslået, at det også er givtigt at inkludere andre typer aktiver i porteføljen for at gøre den mere stabil over tid i forskellige økonomiske situationer.

Forståelsen for aktivklassernes mønstre har været med til at inspirere de to meget omtalte porteføljer.

  • The Permanent Portfolio sammensat af Harry Browne (Failsafe Investing). Porteføljen indeholder 25% aktier, 25% lange obligationer, 25% guld og 25% kontanter.
Harry Brownes Permanent Portfolio
Harry Brownes Permanent Portfolio
  • The All Weather Portfolio sammensat af Ray Dalio og beskrevet i Tony Robbins bog Money - Master the Game. Porteføljen indeholder 30% aktier, 55% obligationer (både mellem- og lange), 7,5% guld og 7,5% commodities.

Hvordan vælger man porteføljesammensætning?

Med Portfolio Visualizer kan vi teste de forskellige aktiv-sammensætninger op mod hinanden. Den traditionelle 50/50 klarer sig samlet bedst fra 2007 - 2019, men det er også den sammensætning, der har de største fald i perioden. Fordi der kun er data for commodities siden 2007, kan testen ikke gå længere tilbage.

Når man investerer for at opnå økonomisk uafhængighed, kan der altså være en ide i at inkludere andre typer aktiver i sin portefølje, så porteføljen også er stærk i nedgangstider.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Findes der andre sammensætninger?

Ejendomme fylder en del, når man læser forskellige blogs om finansiel uafhængighed. Jeg her stødt på The Obvious Investor som har forfinet The Permanent Portfolio til det han kalder Growth Portfolio. Porteføljen består af 25% aktier, 25% lange obligationer, 25% guld og 25% ejendomme. Han har udvalgt nogle helt særlige REITs, som gør at hans portefølje præsterer noget bedre end hvis han havde valgt et indeks, fx Vanguards VNQ.

The Obvious Investors Growth Portfolio
The Obvious Investors Growth Portfolio

Når Mark fra Obvious Investor laver sin backtest, så har han ikke kontanter med i The Permanent Portfolio, da han mener, at det trækker værdien uretfærdigt nedad i Portfolio Vizualizer, men hans portefølje klarer sig samlet noget bedre end markedet i perioden. Jeg har valgt at tage kontanter med i mine tests på denne side.

Når man sammenligner Growth Portfolio (Portfolio 1), Permanent Portfolio (Portfolio 2) og 50/50 (Portfolio 3), så klarer Growth Portfolio sig altså i perioden fra 2005-2019 noget bedre sammenlagt uden at klare sig dårligere i worst year og max. drawdown.

Udvikling i de tre porteføljer
Udvikling i de tre porteføljer
Udvikling i de tre porteføljer
Udvikling i de tre porteføljer

Og det giver følgende årlige afkast:

Udvikling i de tre porteføljer
Udvikling i de tre porteføljer

Men hvordan vil Growth Portfolio egentlig klare sig, hvis man vælger en ETF til at tracke ejendomsmarkedet i stedet for specifikke REITs.

The Obvious Investors Growth Portfolio med en REIT-ETF
The Obvious Investors Growth Portfolio med en REIT-ETF

Med ETF’en falder CAGR med cirka 1%-point, det værste år med cirka 5%-point og max. drawdown med 9%-point. Med de historiske data er Federal Realty Investment Trust, National Retail Properties og Universal Health Realty Income Trust altså med til at beskytte porteføljen noget bedre end Vanguard Real Estate ETF.

Sammenligning mellem REIT-picks i originale Growth Portfolio (1) og en udvalgt ETF (2)
Sammenligning mellem REIT-picks og ETF i Growth Portfolio

Backteste danske og europæiske forhold?

Desværre så kan Portfolio Vizualizer ikke bruge europæiske data (hvilket de dog arbejder på at finde en løsning på), så man kan ikke back teste den præcise sammensætning af sin portefølje med europæisk og dansk islæt.

Det er ganske vist let at importere data, men langt de fleste europæiske UCITS fonde har ikke et langt historisk datasæt, og jeg kunne slet ikke finde et historisk datasæt til de danske investeringsforeninger fra fx SparInvest.

Jeg fandt historiske data til udtræk i en CSV-fil på Investing.com).

Man må altså famle en lille smule i (historisk backtest) blinde, hvis man gerne vil sammensætte sin portefølje med værdipapirer, man kan købe hos de danske børsmæglere.

Min egen fordeling?

Jeg er inspireret af The Growth Portfolio. Som tidligere skrevet opererer jeg overordnet med to forskellige porteføljer.

I den ene vil jeg nok ramme en fordeling, der ligner Growth Portfolio - primært med akkumulerende ETF’er.

I min anden portefølje vil jeg nok i højere grad gå efter de danske index-fonde fra SparInvest, som betaler udbytte. Spørgsmålet er også om den skal suppleres op med specifikke udbytteaktier eller andre fonde, der betaler udbytte, så jeg kan få en løbende udbetalt indtægt.

Det næste jeg bør gøre mig overvejelser om at lave en strategi for er altså vægten mellem mine to primære værdipapir-porteføljer skal være, men også hvordan valutaer skal være vægtet i mine værdipapirer.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar