Porteføljeforslag med aktier og obligationer #4?

8 minutters læsning

Jeg har efterhånden gjort mig rigtig mange overvejelser om, hvordan min aktie- og obligationsportefølje skal være. Der er mange variable, der skal overvejes, og derfor er jeg også kommet frem til flere forskellige porteføljer.

Jeg satser hovedsageligt på investeringsfonde og ETF’er, som investerer passivt i indekser.

Jeg vil gerne have udbytte undervejs, men også gerne have nogle akkummulerende, da jeg så ikke behøver at tænke på, hvordan jeg skal geninvestere midlerne og ikke skal betale evt. kurtage for geninvesteringen.

Jeg vil investere lidt månedligt for at udnytte dollar cost averaging og at-betale-mig-selv-først. Det kan jeg gøre kurtagefritNordnet gennem månedsopsparingen. I månedsopsparingen kan jeg vælge fonde fra Sparinvest og BlackRock med relativt lave omkostninger.

Månedsopsparingen fra Nordnet tilbyder imidlertid ikke alle de fonde, jeg er interesseret i. Fx har jeg fået øjnene op for fonde fra Vanguard, som er billige i årlige omkostninger. De årlige omkostninger (ÅOP) betyder meget for det samlede afkast, og selvom BlackRock er billige, så kommer Vanguard helt ned til ÅOP på 0,04% årligt.

UPDATE: Desværre er fondene fra Vanguard med virkelig lave omkostninger ikke UCITS-godkendte, så det kan ikke købes på hverken Nordnet eller SaxoInvestor.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Hold øje med kurtagen

Når jeg køber manuelt ind i Nordnet, skal jeg være opmærksom på minimumskurtagen på 29 DKK for danske aktier og investeringsforeninger. Det betyder, at jeg skal købe relativt store summer (29.000 DKK) for at få den lavest mulige kurtage. Priserne for udenlandske handler er endnu højere, og fx skal jeg for at få mindst mulige kurtage købe for omkring 10.500 USD af fx Vanguard ad gangen.

Til at købe enkeltaktier og mindre portioner, så bruger jeg i stedet SaxoInvestor.

Fordeling mellem porteføljerne

Jeg har stadig en del uinvestererede midler efter jeg opsagde min investeringsaftale med banken. Hovedparten skal investeres i værdipapirer. Jeg forventer, at der snart kommer en korrektion på markedet, og indtil da investerer jeg via månedsopsparingen mig langsomt ind på markedet. Hvis markederne falder, reinvesterer jeg det hele på en gang.

Jeg går primært efter aktier lige nu, da indkøb af obligationer alt-andet-lige næsten kun kan blive en underskudsforretning. Renten kan ikke blive lavere, og kursen på obligationer falder med stigende rente. Jeg vil altså vente med at rebalancere min portefølje med obligationer til mere gunstige vilkår for indkøb af dem.

Jeg vil bruge flest midler i mine danske porteføljer, men også have betydelige investeringer i EUR og USD. Den nøjagtige fordeling kommer, når jeg bliver lidt klogere hen ad vejen.

Gør det enkelt

Egentlig ville jeg gerne have gjort mine investeringer så enkle som mulige. Lige nu er det imidlertid ikke blevet enklere. Til gengæld er der opnået en god spredning og diversitet, som forhåbentlig vil give et godt og sikkert afkast.

Portefølje 1: Nordnet: Danske investeringsfonde (Sparinvest)

Mit primære danske værdipapirdepot skal primært bestå af passive indexfonde fra Sparinvest og købes på månedsopsparingen på Nordnet. De årlige omkostninger er lave ift. danske vilkår. Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL W kan ikke købes på månedsopsparingen, så den vil jeg manuelt købe ind for at rebalancere porteføljen. For at holde kurtagen så lav som muligt, skal jeg altså købe for mindst 29.000 DKK ad gangen af obligationer.

Værdipapir ÅOP Morningstar rating Bæredygtighed Fordeling Måned
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 0,59% ★★★★☆ ⚫⚫⚫⚪⚪ 50% *
Sparinvest INDEX DJSI World KL 0,60% ★★★★☆ ⚫⚫⚫⚫⚫ 20% *
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 0,85% ★★★★☆ ⚫⚫⚫⚪⚪ 20% *
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL W 0,30%     10%  

Andre interessant alternativer kunne være:

Værdipapir ÅOP Morningstar rating Bæredygtighed Fordeling Måned
Maj Invest Globale Obligationer 0,39% ★★★★★   - *

Der betales 27% i aktiebeskatning efter realiseringsprincippet op til bundgrænsen på omkring 55.000 DKK, hvorefter skatteprocenten hedder 42%. Da alle fondene her er udbyttebetalende, vil jeg altså skulle betale 27% i skat af udbyttet hvert år indtil bundgrænsen.

Portefølje 2: Nordnet: Growth Portfolio (aktier, obligationer, REIT og guld)

Denne portefølje er kraftigt inspireret af The Obvious Investor. The Obvious Investors Growth Portfolio anbefaler han 25% aktier, 25% obligationer, 25% guld og 25% REIT. Jeg ved endnu ikke om jeg rent faktisk vil købe guld til min portefølje, men det er tydeligt i back tests fra The Obvious Investor, at det stabiliserer porteføljen. Jeg vil primært gerne have en portefølje, som jeg kunne fylde i vha. månedsopsparingen. Frinans.dk foreslår fire fonde fra BlackRock, som har fornuftige årlige omkostninger (ÅOP). Jeg har valgt de tre aktie-ETF’er, som også er en del af den gratis investeringsplan fra Nord.investments, jeg har fået lavet. The Obvious Investor foreslår tre REIT (Federal Realty Investment Trust, National Retail Properties og Universal Health Realty Income Trust), men jeg vil hellere dække REIT med en ETF. Jeg har markeret i tabellen nedenunder, hvilke af værdipapirerne, der kan købes i månedsopsparingen hos Nordnet. Denne portefølje er primært akkumulerende. Udbytterne bliver blot reinvesteret gennem månedsopsparingen og manuelle opkøb, når det er ved at være tid til at rebalancere porteføljen. Fordelingen i tabellen er på sigt, når porteføljen er klar til at passe sig selv uden for meget indblanden.

Tick Værdipapir ÅOP Morningstar rating Bæredygtighed Fordeling Måned
EUNL BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) 0,20% ★★★★★ ⚫⚫⚫⚪⚪ 15% *
IS3N BlackRock iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR) 0,18% ★★★☆☆ ⚫⚫⚪⚪⚪ 5% *
SXR8 BlackRock iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR) 0,07% ★★★★★ ⚫⚫⚫⚪⚪ 5% *
DBXN Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 0,15% ★★★★☆   10% *
D5BG Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,16% ★★★☆☆ ⚫⚫⚫⚪⚪ 10% *
XREA Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1C (EUR) 0,33% ★★★★★ ⚫⚫⚫⚫⚪ 25%  
VZLD ETFS Physical Gold (EUR) -     25%  

Gode alternativer kunne være:

Tick Værdipapir ÅOP Morningstar rating Bæredygtighed Fordeling Måned
EUNH BlackRock iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 0,20% ★★★★☆   - *
XDWD Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 0,19% ★★★★☆ ⚫⚫⚫⚪⚪ - *
VEUR Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) 0,12% ★★★★☆ ⚫⚫⚪⚪⚪ -  
VMID Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (EUR) 0,10% ★★★★☆ ⚫⚫⚫⚫⚫ -  
VUSD Vanguard S&P 500 UCITS ETF 0,07% ★★★★★ ⚫⚫⚫⚪⚪ -  

Mit gratis Investeringsforslag fra Nord foreslår ikke REIT eller guld, men til gengæld foreslår de også eksponering mod Japan og Europa.

ETF’er beskattes efter lagerprincippet, og der skal således betales skat af gevinst og tab, selvom investeringerne ikke er solgt. I 2019 beskattes de som kapitalindkomst - altså med min egen individuelle skatteprocent. Det er altså væsentligt at være opmærksom på, at jeg har frie midler nok til at svare skatten af ETF’erne.

Portefølje 3: Nordnet: Growth Portfolio USD (Vanguard)

Jeg vil gerne have lidt mere eksponering i USD, og jeg synes Vanguard er rigtig interessant med utrolig lave omkostninger. VTI er eksponeret mod hele verden, mens jeg har valgt VYM og VNQ som er eksponeret mod USA. Når jeg køber ind til porteføljen på Nordnet, skal jeg sørge for at købe ind i store nok portioner, så kurtagen bliver mindst mulig. De er alle udbyttebetalende, og udbytterne vil i første omgang bare blive geninvesteret manuelt.

De følgende fonde fra Vanguard vil jeg købe i USD. Jeg er opmærksom på, at USD kan falde, når jeg evt. vil sælge værdipapirerne igen, men det giver også en valutaspredning at investere i flere valutaer. Da mine samlede investeringer er spredt bliver jeg ikke tvunget til at sælge positionen på noget bestemt tidspunkt.

Værdipapir ÅOP Morningstar rating Bæredygtighed Fordeling
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) (USD) 0,04% ★★★★★ ⚫⚫⚪⚪⚪ 40%
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) (USD) 0,06% ★★★★★ ⚫⚫⚫⚪⚪ 30%
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) (USD) 0,12% ★★★★☆ ⚫⚫⚪⚪⚪ 30%

UPDATE: Disse ETF’er fra Vanguard er ikke UCITS godkendte - og de kan ikke købes på hverken Nordnet eller SaxoInvestor, så jeg skal have fundet nogle europæiske udgaver af fondene, hvor jeg får nogenlunde samme omkostninger.

ETF’er beskattes efter lagerprincippet, og der skal således betales skat af gevinst og tab, selvom investeringerne ikke er solgt. I 2019 beskattes de som kapitalindkomst - altså med min egen skatteprocent. Det er altså væsentligt at være opmærksom på, at der er frie midler nok til at svare skatten af ETF’erne.

Portefølje 4: SaxoInvestor: Aktiesparekonto

På min aktiesparekonto vil jeg primært købe enkeltaktier og lege lidt med det. Beløbet er relativt lavt og kurtagen på SaxoInvestor er lav uanset, hvor meget man køber.

Der må indbetales op til 50.000 DKK i 2019 på aktiesparekontoen. Hvert år stiger beløbet gradvist med 50.000 kroner, så der i 2022 må indbetales 200.000 kroner.

Aktiesparekontoen lagerbeskattes med 17% både for gevinst og tab. Læs mere i min guide til aktiesparekontoen.

Portefølje 5: SparNord: Kapitalpension

Min kapitalpension er næsten fyldt med SparNord-aktier. Jeg vil fastholde SparNord-aktierne som giver et fornuftigt udbytte og i øvrigt formentlig placere en bæredygtig investeringsfond på kontoen.

Når kapitalpensionen beskattes med pensionsafkastskat (PAL-skat) på 15,3%. Kapitalpensionen udbetales fra 5 år før min pensionsalder. Den udbetales med et engangsbeløb, og beløbet beskattes med 40%.

Portefølje 6: SparNord: Børneopsparing

På mine børneopsparinger vil jeg købe en bæredygtig fond, der stille og roligt bare skal blive flere penge værd.

Portefølje 7: Nordnet: Bæredygtig portfolio EUR

Jeg har en drøm om også at lave en decideret bæredygtig portefølje. Desværre er det kun xTrackers der kan købes på månedsopsparingen, så skal lige have fundet en god måde at købe ETF’erne på, da omkostningerne også er lidt højere en sædvanligt med ETF’er.

Værdipapir ÅOP Morningstar rating Bæredygtighed Fordeling
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C (EUR) 0,65% ★★★★☆   -
BlackRock iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (EUR) 0,65% ★★★★☆ ⚫⚫⚪⚪⚪ -
BlackRock iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,65% ★★★☆☆ ⚫⚫⚫⚪⚪ -
BlackRock iShares MSCI Global Impact ETF USD ?   ⚫⚫⚫⚫⚪ -
BlackRock iShares Global Green Bond ETF USD ?   ⚫⚫⚫⚫⚫ -

UPDATE: De tre nederste iShares er ikke UCITS godkendte - og de kan ikke købes på hverken Nordnet eller SaxoInvestor.

Næste trin

Nu lader jeg altså bare Nordnets månedsopsparing arbejde for mig - og jeg håber snart at korrektionen på markedet kommer, så jeg kan komme yderligere ind i markedet igen.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar