Hvordan kan du lave bæredygtige investeringer i aktier, investeringsforeninger, fonde og ETF’er - og hvor finder du de grønne aktier og indeksfonde?

Nu har jeg efterhånden fået gang i min portefølje med aktier og obligationer. Derfor vil jeg kigge lidt på, hvordan jeg kan påvirke verden med mine penge gennem klimabevidste og bæredygtige investeringer. Jeg satser primært på passive investeringsforeninger og ETF’er i mine egne investeringer, men fortæller også her lidt om aktive investeringsforeninger og grønne aktier.

”Investerer du 39.000kr i Triodos Renewables Energy Fund svarer den grønne energi fonden genererer til en gennemsnitlig danskers CO2 forbrug.”

[Den grønne tænketank CONCITO] (via)

Jeg synes CO2 generelt fylder for meget i debatten om bæredygtighed og klimabevidsthed, men derfor er det stadig et bonus, at man kan gøre en forskel med sine penge. Jeg er inspireret i, hvad der udgør logikken for bæredygtige investeringer.

Hvilke typer investeringer findes der?

 1. Traditionelle investeringer. Investeringerne har fokus på finansielt afkast og foregår typisk i traditionelle aktier, obligationer, investeringsfonde og ETF’er.
 2. Ansvarlige investeringer. Investeringerne foregår på baggrund af negativ screening. Typisk indeholder ansvarlige investeringer ikke våben, kul eller tobak. Forretningsområderne kan også vælges ud fra en positiv screening, hvor investeringerne foregår i de bedste udgaver i forretningssektoren.
 3. Bæredygtige investeringer. Investeringerne udvælges særligt fordi virksomhederne tænker bæredygtigt. Et par eksempler er Triodos, Parvest og SDG Invest.
 4. Impact investering. Investeringerne er målrettede for at løse samfundsmæssige udfordringer, fx sociale eller miljømæssige forhold. Formålet er at pårvirke en sektor, men stadig få finansielt afkast.
 5. Filantropi. Her handler det om at donere til projekter med konkrete formål, du kan støtte op om. Du giver pengene væk, og du får ingen afkast.

I denne forbindelse vil jeg lige nævne forkortelsen ESG. Det står for environmental, social og governance. I bund og grund handler det om, at firmaerne tager ansvar for miljømæssige, sociale og etiske problemstillinger. Du kan få forklaret begrebet i denne korte video fra Nordea Invest.

Jeg vil allerhelst bruge mine penge på bæredygtige investeringer og impact-investeringer. De årlige omkostninger er dog også større, og samlet set - og helt egoistisk - vil jeg også gerne have et fint finansielt afkast på mine investeringer.

Så hvad er muligheder egentlig for bæredygtig investering?

Bæredygtige investeringer kan være mange ting

En af de store udfordringer med gerne at ville lave en bæredygtig investering er at finde ud af, hvor på bæredygtighedstrappen du selv vil placere dig. Den samlede effekt med en impact-investering er formentlig noget højere end ved at købe enkeltaktier.

Men det handler også om, hvad din fortolkning af bæredygtighed er. Handler det om miljøet og klimaet? Handler det om sociale investeringer og mennesker?

EU Disclosure Forordning og bæredygtig investering

I marts 2021 trådte EU’s “Disclosure Forordning” i kraft. Du kan læse Finanstilsynets pressemeddelelse kan læses her. Investorer er blevet mere og mere interesserede i grønne investeringer og aktier, og nu bliver markedet altså lettere at navigere i. Forordningen handler om bæredygtig investering, og forordningen gælder naturligvis for hele EU. Der er et par interessante tiltag i forordningen. Disclosure-ordningen er et trin på vej mod “Bæredygtig Finansiel Vækst”.

Investeringsforeninger får standardiserede grønne krav

Investeringsforeninger skal i fremtiden leve op til standardiserede krav for bæredygtighed i investeringerne, og de må heller ikke kalde fondene noget, der lyder mere bæredygtigt end fonden reelt kan leve op til.

Man skulle jo egentlig tro, at det allerede var tilfældet, men åbenbart ikke.

Nu kan man altså kun kalde sig en grøn og bæredygtig fond, hvis man faktisk investerer på en grøn og bæredygtig måde. Nu kan udbyderne ikke længere finde på deres egne mærkningsordninger.

Bankerne skal spørge om vores grønne indstilling

Når du investerer, så er bankerne forpligtede til at stille dig en række spørgsmål før du kan komme i gang. Nu skal bankerne ud over risikovillighed og tidshorisont også spørge ind til, hvordan man forholder sig til grønne aktier og det element i vores investering.

Mærkningsordning for fonde

Der indføres også en mærkningsordning for fonde. En fond kan enten få mærket mørkegrønt, lysegrønt eller intet mærke. Det gør det let for private investorer at finde ud af hvor socialt og miljømæssigt ansvarligt fonden egentlig er.

Liste over mørkegrønne aktier (fonde)

Men hvor finder du så danske fonde, der har taget den nye klassificering i brug? Her er i hvert fald nogle forslag til mørkegrønne danske fonde, der investerer i bæredygtige aktier. Fondene investerer altså med baggrund i FN’s Verdensmål.

Passive indeksfonde

 • Sparinvest INDEX Bæredygtige Europa KL, ÅOP: 0,49%
 • Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL, ÅOP: 0,55%
 • Sparinvest INDEX Bæredygtige USA KL, ÅOP: 0,53%

Aktivt forvaltede fonde

 • Sparinvest Bæredygtige Aktier KL W, ÅOP: 1,35%
 • Nykredit Invest Bæredygtige Aktier, ÅOP: 1,51%
 • Nordea Invest Klima og Miljø KL, ÅOP: 1,55%
 • Formuepleje Better World Environmental Leaders, ÅOP: 1,75%
 • Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A, ÅOP: 1,8%

Morningstars bæredygtighedsrating

Jeg har slået alle værdipapirerne i denne artikel op på Morningstar. Morningstar er et uafhængigt analysebureau, der er kendt for at rangordne investeringsafdelinger overalt i verden. De har to forskellige kategorier.

Morningstar giver fra en til fem stjerner alt efter hvor godt investeringsafdelingerne klarer sig målt på afkast, risiko og omkostninger. De giver også fra en til fem globusser alt efter, hvor bæredygtige de enkelte investeringsafdelinger er.

Dog skal man være opmærksom på, at Morningstars bæredygtighedsrating ikke er absolut, men relativ. Det betyder, at bæredygtighedsratingen kigger på, hvor bæredygtige de udvalgte produkter er i forhold til sektoren, de er udvalgt fra. Det betyder fx, at fonde med fossile brændstoffer og kul i porteføljen godt kan få en god rating, hvis bare de udvalgte aktier og obligationer er bedre end gennemsnittet i branchen.

På den anden side kan det også betyde, at BlackRock iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (EUR) kun får tre ud af fem globusser i bæredygtighedsratingen, selvom hele fokus er at investere i clean energy.

Morningstars bæredygtighedsrating er derfor ikke uden forståelsesmæssige udfordringer, og man skal stadig læse grundigt på de enkelte værdipapirer.

*Gå selv på jagt efter bæredygtige fonde hos Nordnet. Du kan selv gå på jagt efter bæredygtige investeringer ved at benytte de nye værktøjer. Du kan lede efter fonde, investeringsforeninger eller ETF’er og filtrere forskellige parametre. Desværre kan man ikke filtrere på om investeringsstrategien er passiv eller aktiv.

Svanemærkede investeringsfonde

Man kan også lade sig inspirere af de svanemærkede investeringsfonde.

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav, der regulerer de forskellige måder, som en fond kan påvirke virksomheder på. Det vil blandt andet sige gennem fravalg og tilvalg af virksomheder samt åbenhed om fondens investeringer. Kravene betyder bl.a., at mindst halvdelen af fondens portefølje skal være investeringer i virksomheder, der har fået en god bedømmelse i en bæredygtighedsanalyse.

Samtidig må fonden ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særlig problematiske. Fx skal fonden udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner, bl.a. ift. menneskerettigheder, grov korruption og grove miljøovertrædelser. Forvalteren af en svanemærket fond skal hvert kvartal publicere en rapport over, hvilke aktier og obligationer fonden investerer i – og mindst en gang årligt publicere en oversigt over fondens bæredygtighedsaktiviteter. Vær opmærksom på, at Svanemærkning af en fond ikke er nogen garanti for fondens afkast eller for, hvor risikofyldt placeringen er.

Svanemærkede Investeringsfonde

Umiddelbart kan man imidlertid ikke købe nogen af aktiefondene på fx Nordnet, så derfor har jeg ikke undersøgt fondene yderligere.

Bæredygtighed i de danske passive indeksfonde

De passive indeksfonde har samlet lavere omkostninger end de aktive fonde. Danske SparInvest har en række fonde, som ofte bliver fremhævet, hvis man gerne vil investere med lave omkostninger, og de har også et par indekser, hvor etikken og bæredygtigheden er i højsædet.

De følgende fonde hører til i min portefølje. De er alle udbyttebetalende fonde, og derfor kan de være med til at skabe en passiv indkomst undervejs. Sparinvest INDEX DJSI World KL “repræsenterer top 10% af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på 51 lande”. Sparindex INDEX Bæredygtige Global KL har lavet en etisk screening og sorteret fx våben fra og har valgt ESG-ratede selskaber og aktier.

Distribuerende passive indeksforeninger

Ticker Værdipapir ÅOP
SPVIBGKL Sparindex INDEX Bæredygtige Global KL 0,55%
SPIDJWKL Sparinvest INDEX DJSI World KL 0,59%
SYIMSTAR Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders KL 0,61%

Akkumulerende, realisationsbeskattede indeksfonde

Storebrand har en række prisbillige indeksfonde, som følger verdensindekset MSCI ACWI, men hvor nogle firmaer fravælges på baggrund af ekstra kriterier.

Storebrand Standarden dækker over følgende temaer: menneskerettigheder og international ret, korruption, virksomhedskriminalitet, alvorlige klima- og miljøtrusler, kontroversielle våben (landminer, klyngebomber og atomvåben) samt tobak. Derudover bliver selskaber, der er klassificeret lavt i forhold til bæredygtighed (i højrisikoindustrier) også fravalgt.

Storebrand

Ticker Værdipapir ÅOP
STIIAM Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 0,39%
STIINM Storebrand Indeks Nye Markeder A5 0,51%
STIGEP Storebrand Global ESG Plus A5 0,47%
STIGM Storebrand Global Multifactor A5 0,83%
STIGS Storebrand Global Solutions A5 0,86%

Aktive investeringsforeninger og sustainability

Triodos Banks fonde, fx gennem Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse er et rigtigt godt bud på en bank, hvis du går op i bæredygtighed. De har mange gode tilbud, fx Merkur andele (som gør, at Merkur kan låne penge ud til andre bæredygtige projekter). Merkur har en række forslag til bæredygtige, sociale og etiske investeringer.

Her ser fx de svanemærkede fonde fra Triodos Bank spændende ud. Triodos Bank deler værdier med Merkur og tænker først og fremmest på impact investeringer. Det er aktive fonde. Du kan investere i Triodos Renewables Europe Fund (sol-, vind og batteriprodukter), Triodos Sustainable Bond Mixed Fund (de bedste aktier og obligationer i firmaer for bæredygtighed), Triodos Sustainable Pioneer Fund (bæredygtig innovation) og Triodos Sustainable Equity Fund (fx bæredygtig transport).

Ticker Værdipapir ÅOP
LU0278272413 Triodos SICAV I - Triodos Global Equities Impact Fund EUR R Distributio 1,55%
LU0504302356 Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR R Capitalisation 1,35%
LU0278272843 Triodos SICAV I - Triodos Pioneer Impact Fund EUR R Capitalisation 1,98%

Du kan finde alle Triodos fonde på Morningstar.

De årlige omkostninger er relativt høje, der er emmisionstillæg, og Merkur tager også et depotgebyr. Jeg har spurgt support hos Nordnet, og selvom Triodos ikke kan handles online, så kan de handles gennem en børsmægler på Nordnet. @Zenmester har været i kontakt med Nordnet, og svaret er nu, at “man kan ikke købe dem hos Nordnet via en Trader, da de skal forhandles via fondsudbyderen”.

Hos Svaneshoppen kan du blive yderligere inspireret til bæredygtige investeringer.

Parvest (Danske bank), Nordea Klima og Miljø og SDG Invest

Danske Bank har også en side om impact fonde. De har valgt Parvest som samarbejdspartner, og de har to fonde, hvor navnet rummer deres formål, nemlig Parvest Aqua og Parvest Climate Impact.

Nordea Klima og Miljø investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte beskæftiger sig med miljø og klima.

SDG Invest bestræber sig på, at give attraktive afkast (hvilket alle investeringsforeninger nok gør) på baggrund af bæredygtige selskaber, som de vurderer på baggrund af FNs verdensmål.

I denne tabel kan du se deres Morningstar-vurderinger og årlige omkostninger:

Ticker Værdipapir ÅOP
LU0348926287 Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR 1,82%
LU1165135523 Parvest Aqua Classic-Distribution 2,23%
LU0406802685 Parvest Climate Impact Classic-Distribution 2,68%
SDKINV SDG Invest DKK 1,25%

De aktive investeringsforeninger kommer altså med noget højere årlige omkostninger end de passive fonde. Inden du investerer, så læs grundigt om fonden harmonerer med, hvad du gerne vil have ud af dine investeringer.

Bæredygtige robotinvesteringer i Nord.Investments

Nord.Investments er en automatiseret robotinvestering. Du vælger din risikoprofil, og så sørger algoritmerne selv for investeringerne i prisbillige ETF’er. De samlede omkostninger (ÅOP) er 0,75% inkl. de årlige udgifter til fondene, kurtage og så videre.

Og det bedste er at du kan vælge en såkaldt “ansvarlig portefølje”. Hvis du ikke vil sætte dig ind i at sidde og investere selv, så er det en rigtig fin mulighed. Du kan endda få en gratis investeringsplan fra Nord, som du kan bruge som inspiration, hvis du vælger selv at stå for investeringerne.

Bæredygtig automatiseret investering i Nord

Udenlandske ETF’er med vægt på bæredygtighed

BlackRocks iShares

Hos udenlandske ETF’er kan man opnå meget lave årlige omkostninger på selve værdipapiret. Man skal dog være opmærksom på de omkostninger, der er forbundet ved at købe papirer i en udenlandsk valuta og at beskatningen er anderledes en aktier (beskatningsreglerne ændres fra 2020).

BlackRock har forskellige måder at investere bæredygtigt på. BlackRock har værdipapirer, hvor

 • ESG sættes højt (begrebet blev forklaret i begyndelsen af denne artikel).
 • Tematiske emner berøres, fx , som fx iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF og iShares Global Clean Energy ETF
 • Impact-ETF’er som fx iShares MSCI Global Impact ETF og iShares Global Green Bond ETF.
Ticker Værdipapir ÅOP
EUNL BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR) 0,20%
SXR8 BlackRock iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR) 0,07%
IQQH BlackRock iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (EUR) 0,65%

Jeg har ikke kunnet finde flere af BlackRocks bæredygtige ETF’er, der er decideret bæredygtige og klimavenlige.

Husk selv at læse grundigt om ETF’erne inden, du vælger at investere i dem. Husk at ETF’er lagerbeskattes som kapitalindkomst (der er kommet nye regler fra 2020, hvor de stadig lagerbeskattes, men som aktieindkomst). Husk også, at du løber en valutarisiko ved at købe ETF’er i udenlandsk valuta.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Bæredygtighed i Nordnets månedsopsparing

Den eneste fond, jeg kunne finde i månedsopsparingen hos Nordnet, hvor bæredygtighed og ESG er fremtrædende er Sparinvest INDEX DJSI World KL. Det er egentlig lidt skuffende, men forhåbentlig vil de tilføje flere fonde i fremtiden.

Hvordan finder man bæredygtige fonde på Nordnet?

Hvis du skal finde bæredygtige investeringsforeninger, fonde eller ETF’er og investerer på Nordnet, så har de tre forskellige redskaber, der kan hjælpe dig med det.

De forskellige redskaber virker på nogenlunde samme måde, så her er bare et eksempel fra investeringsforeningerne.

I Nordnets screener kan du let finde de bæredygtige fonde. Du kan selv vælge hvilken udbyttepolitik, regioner, risiko og du kan endda filtrere listen, så den kun viser indeksfonde.

Bæredygtige og grønne aktier

Hvis du gerne vil trade i grønne enkeltaktier og selv lave en alsidig, etisk og bæredygtig portefølje, så kan du selv gå i gang med at vælge grønne aktier. Jeg har lavet en inspirationsliste til grønne aktier.

Du kan selvfølgelig vælge at investere Chr. Hansen Holding som lige er blevet kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed, skriver de selv.

Selvom du fx investerer i Vestas, kommer der naturligvis ikke flere vindmøller, men derfor kan man jo godt have principper om, at man ikke vil være medejer i virksomheder, som ikke har et bæredygtigt fokus.

Hvis du gerne vil sætte et bæredygtigt aftryk, kan du lade dig inspirere af AltEnergy Stocks, eller du kan dykke ned i, hvad de ovenstående investeringsforeninger, -fonde og ETF’er har købt i deres porteføljer. Der er i hvert fald masser af mulighed for investere bæredygtigt og have impact.

For at vælge bæredygtige investeringer i aktier kan du lade dig inspirere af den gratis app MakeImpact App. De vurderer de enkelte firmaer ift. FNs Bæredygtighedsmål.

Our goal is to enable you to make informed decisions about the companies you want to invest in, and when you are ready – we help you make the investment via your own bank – allowing you to put your money where your heart is.

MakeImpact App

MakeImpact App’en er imidlertid baseret på selskabernes egenevaluering, så du skal som altid også lave din egen research, inden du vælger at investere i noget.

Andre typer bæredygtige investeringer

Her har jeg kun berørt bæredygtige investeringer i aktier og obligationer. Men der er naturligvis også andre muligheder for at investerebæredygtigt.

Crowdlending

Bæredygtig investering i crowdlending kan fx foregå gennem Trine, som har specialiseret sig i at udbyde lån til udviklingsprojekter af især solenergi i Afrika. Du kan også investere i Lendahand, hvis formålet er primært at sætte et godt fodaftryk i verden.

Jeg har også købt nogle træer gennem Better Globe, hvilket jeg anser som en højrisiko-investering, der primært er gjort ud fra et filantropisk hjerte. Overvej dog grundigt om det er en investering for dig ved at læse mere om platformen.

Få 10 EUR hos Trine

Få 25 EUR hos Lendahand

Fremtidige investeringer i aktier, obligationer og bæredygtighed

I første omgang vil jeg lade Sparinvest INDEX DJSI World KL fylde en del i min portefølje. Jeg planlægger ikke at gå ind i de aktive investeringsforeninger, men afdelingerne fra Triodos, Parvest og SDG Invest kan være et godt alternativ, hvis ikke selv du vil i gang med at håndplukke din egen bæredygtige portefølje.

Jeg er langt mere tiltrukket af de passive udenlandske ETF’er, som jeg vil se, hvordan de kan passe ind i min portefølje. Jeg vil rigtig gerne finde nogle alternativer i EUR af BlackRock iShares MSCI Global Impact ETF USD og BlackRock iShares Global Green Bond ETF USD.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Yderligere inspiration om bæredygtighed

Hvad er du inspireret af, når det handler om ansvarlige, etiske, bæredygtige og impact-investeringer?

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar