Jeg har i mange år ladet Spar Nord stå for mine investeringer gennem deres produkt Stjerneinvest Fri. Det har jeg fortrudt. Stjerneinvest Fri er SparNords fuldmagtspleje produkt til investering af frie midler.

Jeg har investeret i rigtig mange år, men indtil sidste år lod jeg banken stå for investeringerne. Jeg har tidligere skrevet om, hvordan investeringerne så ud. Efter jeg fik øjnene op for at tracke mine investeringer gennem Portfolio Performance synes jeg det kunne være lidt sjovt at lave en analyse af min erfaring med SparNords Stjerneinvest Fri.

Risikoprofil, allokering og performance

Produktet er et fuldmagtsplejeprodukt, hvor man vælger en risikoprofil. Efter anbefaling fra banken startede jeg på produktet i 2013, hvor jeg valgte min risikoprofil.

Jeg kunne vælge mellem følgende profiler:

Risikoprofil Aktier Obligationer
Meget høj risiko 80% 20%
Høj risiko 60% 40%
Mellem risiko 35% 65%
Lav risiko 10% 90%

Jeg må have valgt en ret defensiv risikoprofil med mellem risiko for sammensætningen i porteføljen pr. 1. januar 2019 var 40% aktier og 60% obligationer. Det ærger mig naturligvis i dag - særligt når min risikoprofil er steget en del.

Samlet set har jeg fra 2013 til 2019 betalt 47.862 DKK i forvaltningshonorar, depotgebyrer og kurtage. I alt er der i porteføljen foretaget 63 handler, som naturligvis alle har haft det strategiske formål at holde den rette allokering i porteføljen.

Det ærgrer mig dog, at banken ikke en eneste gang har spurgt om risikoprofilen stadig passer for mig. Med forvaltningshonoraret in mente burde der have været lidt tid til det. Når man kigger den samlede performance for produktet bliver det meget tydeligt at allokeringen har rigtig stor betydning for det samlede resultat af investeringerne.

Performancegraf for SparNord Stjerneinvest Fri sammenlignet med verdensindekset

Det er således lykkes mig på årene at gå helt glip af stigningerne i markedet i 2017 og 2018, mens porteføljen naturligvis har været modstandsdygtig over for nogle af faldene.

Årlige omkostninger

Ud over de ret høje årlige omkostninger til forvaltningshonorar, depotgebyr og kurtage, så er der også årlige omkostninger til de fonde, der er valgt i løsningen. SparNord bruger primært BankInvest-produkterne, og i nedenstående tabel kan man se de årlige omkostninger i procent på de papirer, der var i ordningen, da jeg valgte at opsige den.

Værdipapir ÅOP
BankInvest Danske Aktier W 1,27%
BankInvest Europa Small Cap Aktier W 1,65%
ValueInvest Global W 1,16%
BankInvest Højt Udbytte Aktier W 1,25%
BankInvest USA Small Cap Aktier W 0,79%
BankInvest Emerg Obl Lokalvaluta W 1,25%
BankInvest Korte Danske Obligationer W 0,32%
BankInvest Lange Danske Obligationer W 0,46%
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W 0,79%

Prisen for aktiv forvaltning er ret høj.

Clean og dirty funds

Jeg ville egentlig bare have overført værdipapirerne til et depot på Nordnet, da jeg selv i højere grad ville tage styringen på investeringerne. Men det var ikke muligt.

I 2017 blev hele min portefølje skiftet fra fonde med A til fonde med W til slut i navnet. Det skete med en corporate action, som jeg først lige har opdaget, da jeg gennemgik alle handlerne. Samlet set har det været en fordel for min portefølje, da de årlige omkostninger er meget lavere for BankInvests produkter, hvis det er W-versionen. Men det betyder også, at jeg fra 2013 til 2017 har haft årlige omkostninger, der var endnu højere, og så bliver man jo helt trist - også set i lyset af Danske Banks skandale med Flexinvest. Tidligere var der omkring 0,7% i formidlingsprovision i de årlige omkostninger for de enkelte værdipapirer.

Men W-versionen af fondene er så ikke til handel på det frie marked, så jeg kunne ikke overflytte puljen direkte til Nordnet, så jeg selv kunne begynde at justere i porteføljen efterhånden.

Jeg fik følgende forklaring af min bank:

Det skyldes, at man for nylig har vedtaget en lovændring, der betyder, at man som bank ikke må modtage provision fra investeringsforeninger, når deres afdeling indgår i fuldmagstplejeprodukter.

Derfor kan jeg ikke overflytte papirerne direkte til Nordnet - eller en anden børsmægler efter mit valg.

Investeringsforeningerne har derfor i mange tilfælde delt deres afdelinger op i to fondskoder. Der er Clean Funds (som banken har investeret i, da de ikke modtager provision på den). Det betyder, at Clean Funds afdelinger har et lavere ÅOP og dermed også giver et højere afkast før omkostninger til banken.

Køber man selv f.eks. BankInvest- og Valueinvestafdelinger via et åbent depot, køber man deres Dirty Funds-afdelinger, hvor vi (bankerne) modtager provision, så her er afdelingernes ÅOP højere og afkastet lidt lavere. Til gengæld er der så ikke samme omkostninger til banken, da man selv varetager investeringerne.

Det er derfor ikke nødvendigvis billigere at have investeringesbeviser i Nordnet, hvis du påtænker at købe investeringsbeviser, da du her køber Dirty Funds med højere ÅOP.

Mine erfaringer med Spar Nords Stjerneinvest Fri

Opdateret: Dec 24, 2020

Første investeringsdato: 15. maj 2013
Totalt indskud: 1.061.518 DKK
Totalt hævet: 1.212.480 DKK
Endelig XIRR: 2,75%
Lukket: 29. marts 2019

Februar 2019

  • Jeg begynder at regne lidt på mine gebyrer og interne rente, og jeg er ikke helt tilfreds med, hvordan pengene har udviklet sig. Samlet har den interne rente været 2,76% for hele perioden. I alt havde jeg betalt 31.622 i rene gebyrer til Spar Nord for at pleje produktet. Desuden har der været en del kurtage i perioden. Samlet havde jeg et ÅOP til selve Spar Nord for produktet på mere end 1,50% årligt. Dertil skal lægges ÅOP for de produkter, der var valgt til porteføljen fra BankInvest.
  • Jeg anmodede Spar Nord om at overføre værdipapirerne til Nordnet, men det kunne desværre ikke lade sig gøre pga. det ejendommelige begreb dirty og clean funds (læs lidt mere i Hvordan kommer jeg videre med aktier og obligationer #2).

Marts 2019

  • Det lykkedes mig så at få solgt hele beholdningen. Jeg endte med en intern rente på 2,79% i perioden, så jeg har da heldigvis klaret mig bedre end inflationen. Jeg ønskede et produkt uden, at jeg selv skulle sætte mig ind i investeringer. Men jeg er godt nok ærgerlig over, at jeg er endt med et produkt, som dels har taget et højt gebyr for med fuldmagt at håndtere min formue - og som har købt ind i nogle ret dyre investeringsforeningsprodukter, der har betydet, at min samlede investering ikke er vokset som potentialet egentlig var til.

Maj 2013

  • Jeg havde et overskud i min private økonomi, som jeg gerne ville investere. Jeg havde en tidligere investering i Spar Nord og valgte at følge deres råd med at sætte pengene i et fuldmagtsplejeprodukt, fordi jeg ikke selv ville handle værdipapirer.

Juni 2019

  • Det er tankevækkende, at Danske Bank 24. juni 2019 fyrer direktør, fordi han har accepteret at Danske Banks produkt Flexinvest Fri tog for høje aftalegebyrer på deres investeringsprodukt. Det er netop gebyrernes højde, der har gjort, at jeg har lukket mint Stjerneinvest Fri fra Spar Nord.

Danske Bank oplyser, at banken vil betale 87.000 Flexinvest Fri-kunder godtgørelse, fordi de er blevet opkrævet for høje aftalegebyrer på investeringer i Flexinvest Fri. Dertil vil nogle kunder få kompensation ud fra, hvad de kunne have opnået i afkast ved at investere i et andet produkt. - DR

Jeg har fundet en folder fra Danske Bank, der fortæller at Danske Bank samlet mellem 1,64% og 1,89% i ÅOP (kilde).

I nedenstående tabel har jeg selv siddet og regnet lidt på mine SparNord investeringer og sammenlignet dem med folderen fra Danske Bank. Beløbene ligger jo ikke så langt fra hinanden, så er denne udfordring kun for Danske Bank - eller er det en bankudfordring?

  Spar Nord Danske Bank
Årligt aftalegebyr 0,65%-0,87% 0,56%-1,0%
Fondsomkostninger BankInvest 0,47%-1,17%
Handelsomkostninger 0,4-0,5% ?
Samlet ÅOP ? 1,65-1,89%

Den samlede ÅOP for Spar Nord er udregnet uden fondsomkostningerne, men udelukkende gebyrer og handelsomkostninger.

Investering og værdi af investering

Indkomst og akkumuleret indkomst

XIRR

Transaktioner

Fuldmagtsproduktet er for dyrt

Fuldmagtsproduktet Stjerneinvest Fri er alt for dyrt, hvis man bare har en lille smule mod på at gøre det selv. Det er ikke så vanskeligt. Det er relativt enkelt selv at vælge passive fonde, der svarer til din risikoallokering med meget lavere årlige omkostninger og spare et relativt højt forvaltningshonorar.

Hvilke fonde du kan vælge, kan du læse om andre steder her på sitet.

Få en gratis investeringsplan hos Nord

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar