Jeg har investeret i rigtig mange år, men indtil sidste år lod jeg banken stå for investeringerne. Jeg har tidligere skrevet om, hvordan investeringerne så ud. Efter jeg fik øjnene op for at tracke mine investeringer gennem Portfolio Performance synes jeg det kunne være lidt sjovt at lave en analyse af min erfaring med SparNords Stjerneinvest Fri.

Risikoprofil, allokering og performance

Produktet er et fuldmagtsplejeprodukt, hvor man vælger en risikoprofil. Efter anbefaling fra banken startede jeg på produktet i 2013, hvor jeg valgte min risikoprofil.

Jeg kunne vælge mellem følgende profiler:

Risikoprofil Aktier Obligationer
Meget høj risiko 80% 20%
Høj risiko 60% 40%
Mellem risiko 35% 65%
Lav risiko 10% 90%

Jeg må have valgt en ret defensiv risikoprofil med mellem risiko for sammensætningen i porteføljen pr. 1. januar 2019 var 40% aktier og 60% obligationer. Det ærger mig naturligvis i dag - særligt når min risikoprofil er steget en del.

Samlet set har jeg fra 2013 til 2019 betalt 47.862 DKK i forvaltningshonorar, depotgebyrer og kurtage. I alt er der i porteføljen foretaget 63 handler, som naturligvis alle har haft det strategiske formål at holde den rette allokering i porteføljen.

Det ærgrer mig dog, at banken ikke en eneste gang har spurgt om risikoprofilen stadig passer for mig. Med forvaltningshonoraret in mente burde der have været lidt tid til det. Når man kigger den samlede performance for produktet bliver det meget tydeligt at allokeringen har rigtig stor betydning for det samlede resultat af investeringerne.

Performancegraf for SparNord Stjerneinvest Fri sammenlignet med verdensindekset

Det er således lykkes mig på årene at gå helt glip af stigningerne i markedet i 2017 og 2018, mens porteføljen naturligvis har været modstandsdygtig over for nogle af faldene.

Årlige omkostninger

Ud over de ret høje årlige omkostninger til forvaltningshonorar, depotgebyr og kurtage, så er der også årlige omkostninger til de fonde, der er valgt i løsningen. SparNord bruger primært BankInvest-produkterne, og i nedenstående tabel kan man se de årlige omkostninger i procent på de papirer, der var i ordningen, da jeg valgte at opsige den.

Værdipapir ÅOP
BankInvest Danske Aktier W 1,27%
BankInvest Europa Small Cap Aktier W 1,65%
ValueInvest Global W 1,16%
BankInvest Højt Udbytte Aktier W 1,25%
BankInvest USA Small Cap Aktier W 0,79%
BankInvest Emerg Obl Lokalvaluta W 1,25%
BankInvest Korte Danske Obligationer W 0,32%
BankInvest Lange Danske Obligationer W 0,46%
BankInvest Virksomhedsobligationer IG W 0,79%

Prisen for aktiv forvaltning er ret høj.

Clean og dirty funds

Jeg ville egentlig bare have overført værdipapirerne til et depot på Nordnet*, da jeg selv i højere grad ville tage styringen på investeringerne. Men det var ikke muligt.

I 2017 blev hele min portefølje skiftet fra fonde med A til fonde med W til slut i navnet. Det skete med en corporate action, som jeg først lige har opdaget, da jeg gennemgik alle handlerne. Samlet set har det været en fordel for min portefølje, da de årlige omkostninger er meget lavere for BankInvests produkter, hvis det er W-versionen. Men det betyder også, at jeg fra 2013 til 2017 har haft årlige omkostninger, der var endnu højere, og så bliver man jo helt trist - også set i lyset af Danske Banks skandale med Flexinvest. Tidligere var der omkring 0,7% i formidlingsprovision i de årlige omkostninger for de enkelte værdipapirer.

Men W-versionen af fondene er så ikke til handel på det frie marked, så jeg kunne ikke overflytte puljen direkte til Nordnet*, så jeg selv kunne begynde at justere i porteføljen efterhånden.

Jeg fik følgende forklaring af min bank:

Det skyldes, at man for nylig har vedtaget en lovændring, der betyder, at man som bank ikke må modtage provision fra investeringsforeninger, når deres afdeling indgår i fuldmagstplejeprodukter.

Derfor kan jeg ikke overflytte papirerne direkte til Nordnet - eller en anden børsmægler efter mit valg.

Investeringsforeningerne har derfor i mange tilfælde delt deres afdelinger op i to fondskoder. Der er Clean Funds (som banken har investeret i, da de ikke modtager provision på den). Det betyder, at Clean Funds afdelinger har et lavere ÅOP og dermed også giver et højere afkast før omkostninger til banken.

Køber man selv f.eks. BankInvest- og Valueinvestafdelinger via et åbent depot, køber man deres Dirty Funds-afdelinger, hvor vi (bankerne) modtager provision, så her er afdelingernes ÅOP højere og afkastet lidt lavere. Til gengæld er der så ikke samme omkostninger til banken, da man selv varetager investeringerne.

Det er derfor ikke nødvendigvis billigere at have investeringesbeviser i Nordnet, hvis du påtænker at købe investeringsbeviser, da du her køber Dirty Funds med højere ÅOP.

Fuldmagtsproduktet er for dyrt

Fuldmagtsproduktet Stjerneinvest Fri er alt for dyrt, hvis man bare har en lille smule mod på at gøre det selv. Det er ikke så vanskeligt. Det er relativt enkelt selv at vælge passive fonde, der svarer til din risikoallokering med meget lavere årlige omkostninger og spare et relativt højt forvaltningshonorar.

Hvilke fonde du kan vælge, kan du læse om andre steder her på sitet.

Få en gratis investeringsplan hos Nord*

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Buy me a coffeeBuy me a coffee


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar