Jeg investerer ikke fordi jeg gerne vil være aktiehandler. Jeg håber heller ikke at kunne finde den næste superaktie. Investering skal IKKE være mit nye job. Jeg vil ikke bruge min tid på at tjene penge ved at tage mig af min økonomi. Jeg vil nemlig gerne opnå økonomisk frihed!

Jeg investerer af to primære årsager:

  • For at drage nytte af den globale økonomi og den almindelige økonomiske vækst for at få et solidt afkast. (Jeg er naturligvis klar over, at det ikke er en naturlov at markederne altid vil gå op).
  • For at holde mig fokuseret på ikke at bruge unødvendige penge, men overveje hvilken mening indkøb giver mig.

Investering skal skabe et grundlag for, at jeg er er fri til at vælge at bruge min tid på noget, der giver mening for mig for for andre.

Jeg foretrækker at bruge mindst muligt tid på at skulle forholde mig til mine investeringer. Det hele må gerne være automatiseret. Og jeg vil gerne investere passivt, og mine investeringer skal også være passive.

Hvad er passiv investering?

Investeringsstrategien i investeringsafdelingerne skal være passiv. Det betyder, at fondene eller ETF’erne skal følge indekset.

Men min forståelse af passiv investering er også følgende:

  • Buy & hold. Som udgangspunkt køber man aktiver for at beholde dem over lang tid.
  • Lave omkostninger. Man foretrækker lave omkostninger på sine aktiver.
  • Bred indeksbaseret diversificering. Porteføljen forsøger at være bredt diversificeret, og den følger et typisk et verdensindeks.

Desuden er det også vigtigt for mig:

  • Lavt tidsforbrug. Så vidt muligt er investeringsløsningen automatiseret, og den behøver sjældent rebalancering.
  • Maksimal investering. Jeg forsøger så vidt muligt at være maksimalt investeret.

1) Buy & hold

Buy and hold sparer ikke bare tid, men også penge, fordi man ikke skal betale kurtage for yderligere handler. Samtidig sikrer buy & hold også, at du ikke går glip af de rigtig gode dage på aktiemarkedet.

2) Lave omkostninger

William Sharpe argumenterer for, at lave omkostninger er forskellen mellem en vindende og en tabende strategi. Desto lavere omkostninger, desto højere sandsynlighed for, at man højere afkast fra markedet. For før omkostningerne får helheden af aktive og helheden af passive investorer det samme afkast.

3) Bred indeksbaseret diversificering

Det ser ud til at passiv forvaltede fonde, der følger et indeks, i langt de fleste tilfælde på langt sigt leverer mindst lige så gode afkast, som aktivt forvaltede fonde. Jeg vil ikke bruge lang tid på at vælge de bedste aktier og sætte mig ind i deres aktie, og jeg tror ikke, at jeg ville være bedre end markedet. Jeg følger bare det brede verdensindeks gennem passive investeringsafdelinger og ETF’er. Dermed bliver volatiliteten i porteføljen lidt mindre, fordi den enkelte aktie udgør noget mindre af den samlede portefølje. Omstændighederne i forbindelse med Corona viser, at der stadig kan være voldsomme ændringer

4) Lavt tidsforbrug

Jeg har forsøgt mig med at købe enkeltaktier, og det tager bare noget længere tid. For mig handler investering også om at holde tidsforbruget nede, så jeg ikke behøver at følge mine investeringer konstant. Jeg bruger heller ikke tid på analyser af aktieselskaber eller aktier, og fordi jeg har valgt en passiv strategi behøver jeg heller ikke bekymre mig om timing for køb og salg (selvom det nok alligevel ikke kan lade sig gøre). I stedet bruger jeg tiden på at holde øje med min bankkonto for at se, om jeg kan afsætte flere penge til investering. På den måde holder jeg mig skarpere på mit forbrug.

Som passiv investor skal man selvfølgelig stadig bruge en del tid på at finde de fonde, man gerne vil investere i - og tid på at forstå de produkter man køber. Løbende vil jeg også bruge tid på at kigge på min strategi, men det kan jeg planlægge på forhånd, hvornår jeg vil gøre.

5) Maksimal investering

Aktiemarkedet er uforudsigeligt. Jeg ved jeg ikke kan forudsige det - og for at undgå hele tiden at skulle tænke over det, så er det et mål for mig at være tæt på maksimalt investeret med en automatiseret månedsopsparing. På den måde køber jeg noget, som jeg tror på over tid. Jeg tror, at aktiemarkedet også i fremtiden vil udvikle sig positivt, og derfor prøver jeg at være maksimalt investeret. Ved at skulle vente for længe risikerer jeg at gå glip af flere års udbytter (men det betyder jo ikke, at jeg sidder og ærger mig lidt over, at jeg ikke købte det hele, når markedet er længst nede).

Det er selvfølgelig en ulempen, hvis jeg ender med at investere dagen før en korrektur og ikke har flere penge til at købe de endnu billigere aktier. Men:

  • Jeg ved ikke hvornår en evt. Korrektur kommer. Der er konstant rygter og kloge mennesker, der forudsiger den følgende korrektur.
  • Der har historisk set har været flere perioder med positive kursbevægelser end med negative. Selvom jeg havde købt på toppen, så har aktierne alligevel historisk over tid gået opad. Det rigtig vigtige er, hvad din tidshorisont er, for sommetider har det taget lang tid i en korrektion at komme op på samme niveau igen.

Hvis der så kommer en korrektur i markedet, som er stor som her ved Corona, så ser jeg på alle mine midler, om jeg kan finde nogle ekstra penge til at få investeret lidt ekstra for, mens markedet generelt er billigt.

Passiv investering er ikke

Det kan også være nyttigt at afgrænse begrebet passiv investering med at gøre sig lidt overvejelser om, hvad det ikke er.

Index picking

Den rene form af passiv investering for mig er at følge det globale indeks. Man kan sagtens have en ide om, at man fx vil investere i det danske C20-indeks, men så opprioriterer man et land. Typisk vil man gøre det, fordi man tror at den investeringsafdeling vil slå det globale marked.

På den ene eller anden måde plukker jeg lidt indekser, når jeg fx forsøger at gøre mit samlede investeringsaftryk bæredygtigt. På den måde balancerer jeg lidt på kanten af definitionen, men min ambition er at følge et bæredygtigt verdensindeks (også med emerging markets) til lave omkostninger. Det er ikke helt lykkes, så jeg har en omfattende bund af et indeks, der følger verdensmarkedet.

Market timing

Investeringsafdelinger og ETF’er rigtig gode redskaber for den passive investor. Ulempen er at man kan sælge dem i realtid, og på den måde kan man naturligvis fristes til market timing. Det er helt tydeligt, når jeg sidder med fingeren på køb og sælg knappen her, fordi jeg havde en større sum penge, jeg skulle have flyttet fra en anden investering, så sidder man og observerer markedet, som er meget ustabilt. Det er meget lettere at holde sig fra market timing, når man er fuldt investeret - og det kører automatisk gennem fx en månedsopsparing. Når jeg har en større sum penge, så har jeg brugt dollar cost averaging-metoden, så jeg har investeret over nogle dage med forskellige priser. (Hvilket helt sikkert minder om market timing, men jeg sætter på forhånd et tidsrum, hvor alle handlerne skal være foretaget).

Hvem er passiv investering for?

Passiv investering er for de langsigtede investorer. Du skal altså have en investeringshorisont på mindst 10 år, men meget gerne længere. Når man kommer tættere på formuevedligeholdelsesfasen, så kan man blande sin portefølje med obligationer for at sænke volatiliteten (men også det potentielle afkast).

Eksempel på en tommelfingerregel. En tommelfingerregel kunne være 100 minus ens alder skal være investeret i aktier, mens resten skal være investeret i obligationer. Er du 20 år ville fordelingen altså hedde 80/20, mens den som 50 årig ville hedde 50/50. Personligt er jeg mere risikovillig og ligger højere med antallet af aktier, da jeg ser mig selv som værende i formueopbygningsfasen - og jeg er meget fleksibel i forhold evt. tilbagetrækning og evt. andre indkomstkilder. Du skal selv finde din egen risikoprofil.

Er du passiv langsigtet investor - også når markederne går nedad og der tales om krak på aktiemarkederne?

The Simple Path to Wealth

The Simple Path to Wealth

This book grew out of a series of letters to my daughter concerning various things-mostly about money and investing-she was not yet quite ready to hear. Since money is the single most powerful tool we have for navigating this complex world we’ve created, understanding it is critical.

Læs mere

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar