Jeg er passiv investor, fordi jeg ikke kan finde nogle gode argumenter for ikke at være det.

Til gengæld finder jeg med William Sharpe et filosofisk argument, og flere rapporter og undersøgelser konkluderer, at sandsynligheden for at slå markedet som aktiv investor er ret lile.

Aktiv vs. passiv forvaltning af aktiver

William Sharpe argumenterer også for at investere passivt gennem en række argumenter.

“Properly measured, the average actively managed dollar must underperform the average passively managed dollar, net of costs.”

William Sharpe

I 1991 skriver William Sharpe sit essay ”The Arithmetic of Active Management”. Sharpe viser, at den gennemsnitlige aktive investor nødvendigvis må underpræstere sammenlignet med den gennemsnitlige passive investor. Dette udsagn må gælde for alle markeder og alle klasser af aktiver.

De følgende videoer er rigtig gode at blive kloge af.

Sharpes antagelser

Sharpes argument er enkelt og bygger på to præmisser: Hvis ”aktiv” og ”passiv” investering er defineret på fornuftig vis, så må de to følgende udsagn nødvendigvis gælde:

  1. Før omkostningerne er afkastet af den gennemsnitlige aktivt forvaltede dollar lig med afkastet af den gennemsnitlige passivt forvaltede dollar og
  2. Efter omkostningerne er afkastet af den gennemsnitlige aktivt forvaltede dollar mindre end afkastet af den gennemsnitlige passivt forvaltede dollar.

Definition af passiv og aktiv investor

Men hvad er ifølge Sharpe en passende definition af en passiv og en aktiv investor?

En passiv investor følger et markedsindeks ved at besidde alle aktiver af det pågældende marked i samme forhold, som de forekommer i på markedet. Hvis aktien X udgør 3% af værdien af aktierne på markedet, så udgør aktien X også 3% af værdien i den passive investors aktieportefølje. Det samme gælder for alle andre aktier på markedet.

En aktiv investor forvalter IKKE sin formue passivt. Den aktive investors portefølje adskiller sig til tider eller hele tiden fra den passive investors portefølje, da førstnævnte handler med aktiverne (fx for at slå markedet).

Få gratis investeringsforslag med passive ETF’er Nord.Investments

Bevisbyrden for Sharpes antagelser

Men hvorfor kan de aktive investorer så ikke ifølge Sharpe hamle op med de passive investorer. Ifølge Sharpe er forklaringen det vægtede gennemsnit1. I hver tidsperiode svarer markedets afkast til det vægtede gennemsnit af alle aktiverne på markedet.

Før omkostningerne får hver passiv investor præcist markedets afkast, da man som passiv investor kopierer markedet. Deraf slutter Sharpe også, at de aktive porteføljer gennemsnitligt nødvendigvis også får 5% i afkast (før omkostningerne). Ellers ville markedets samlede afkast jo ikke være 5%.

Før omkostningerne har de aktive og passive investorer i gennemsnit altså det afkast. Det var altså bevisbyrden for Sharpes første antagelse.

Den anden antagelse finder sin bevisbyrde i erfaringerne fra aktiemarkedet. De passive fonde er ganske enkelt billigere end de aktive fonde. (Hvis du selv opbygger din egen portefølje, kan du sandsynligvis gennem en buy & hold-strategi have endnu lavere omkostninger end en passiv investor. Spørgsmålet er om du kan sikre dig markedsafkastet).

Usandsynligt at aktiv forvaltning kan slå passiv investering

Longboard Capital Management analyserede afkastet fra 14.500 aktier i perioden fra 1989 til 2015.2 Studiet viste, at de 2.942 aktier med det bedste afkast stod for alt afkastet, mens de 11.513 aktier med det dårligste afkast havde et afkast på 0%.

Picture from Four Pillar Freedom
Picture from Four Pillar Freedom

Med andre ord: “Hvis du i perioden fra 1989 til 2015 ikke investerede i de 20% mest profitable aktier, så ville dit samlede afkast være 0%.”

Hendrik Bessembinder konkluderer også, at det er ganske få superaktier, der skaber hele afkastet også på langt sigt.

Selvfølgelig ville man også have valgt nogle af vinderne, men vinderne er jo også i indekset.

S&P Dow Jones Indicies udgiver hvert år en rapport, hvor de bl.a. undersøger hvor mange fonde, der er i stand til at gøre det bedre end benchmark.3.

Jeg investerer på lang sigt. SPIVA U.S. Mid-Year 2018 viser, at over en 15 års periode, så er der det kun 3-8% (alt efter om det er large-, mid- eller smallcap) af de aktive fonde, der gør det bedre end markedet, når de investerer i det amerikanske S&P.

Table from S&P SPIVA Mid-Year 2018 Report
SPIVA U.S. Mid-Year 2018

Jeg har derfor besluttet mig for, at jeg ikke vil tage risikoen for at vælge forkert og i stedet lade indekset give mig markedsafkastet.

Konklusion

Sharpes argument er altså: Når aktive og passive investorer i gennemsnit får det samme afkast før omkostningerne og aktive investorer har højere omkostninger end passive investorer, så skal passive investorer i gennemsnit få et højere afkast efter omkostningerne end aktive investorer. Det betyder at flertallet af de aktive investorer underpræsterer sammenlignet med de passive investorer.

En passiv investor kan per definition ikke præstere bedre end markedet og vil efter omkostningerne altid have et afkast, der er en smule dårligere end markedets (nemlig markets afkast minus omkostningerne).

Aktive investorer kan derimod både over- og underpræstere sammenlignet med markedet, men præsterer i gennemsnit altid lige så godt. Når en aktiv investor overpræsterer i forhold til market, må en anden investor nødvendigvis underpræsterere. Dette gælder før omkostningerne. Da aktive investorers omkostninger oftest er højere end passive investorers, må førstnævnte i gennemsnit nødvendigvis præstere dårligere end sidstnævnte.

For mig giver det både filosofisk og videnskabeligt mening at være passiv investor.

Læs mere

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


  1. Et vægtet gennemsnit beregner gennemsnittet på baggrund af vægtningen af delene, der udgør gennemsnittet. 

  2. Via FourPillarFreedom 

  3. More evidence that it’s really hard to ‘beat the market’ over time, 95% of finance professionals can’t do it 

Skriv en kommentar