Simon Sinek har skrevet en tankevækkende bog, der egentlig henvender sig til firmaer. Men jeg mener også, at den kan bruges i forbindelse med finansiel uafhængighed og investeringer. Sinek skriver: Start med hvorfor.

Start med hvorfor?

Simon Sinek peger på, at der bag inspirerende mennesker og firmaer er et mønster. Sinek kortlægger og illustrerer, at de tænker, handler og kommunikerer alle på en lidt anden måde end os andre.

Golden circle

Sinek forklarer forskellen med “The golden circle”. Det er forklaringen på, hvorfor nogle mennesker og virksomheder inspirerer os, mens andre ikke gør.

Hvad?

Hver eneste virksomhed i verden ved, hvad de gør.

Hvordan?

De fleste virksomheder ved også, hvordan de gør det. De har beskrevet virksomhedens værdier og måske også nedskrevet unique selling propositions.

Hvofor?

Men kun de færreste virksomheder og mennesker ved, hvorfor de gør det, som de gør.

Det er her Sineks Golden Circle også er interessant i forbindelse med finansiel uafhængighed og investeringer.

Svaret kan ikke kun være, at man gør det for afkastet. I Sineks optik er det et resultatet af det, vi gør. Ikke en begrundelse for, at vi gør det.

Ved at stille spørgsmålet: Hvorfor? Så spørger vi faktisk til:

  • Hvad er dit formål?
  • Hvad tror du på?

Svaret på spørgsmålet er altså grundlæggende med til at besvare: Hvorfor eksisterer du, og hvorfor står du op om morgenen?

Min interesse i finansiel uafhængighed handler ikke bare om økonomi. Den har i lige så høj grad handlet om det her Hvorfor?

Udfordringen

Men at svarer på Hvorfor? er ikke nødvendigvis let. Vi er alle indfældet i vores nuværende livsomstændigheder, som måske umærkeligt er blevet vores hverdag. Jeg ved hvad?, jeg laver, og hvordan? jeg gør det, men har jeg også styr på hvorfor jeg gør det?.

  • Hvorfor vil du gerne være økonomisk uafhængig? Fx for at blive fri til at kunne lære mere om dig selv eller for at kunne bruge mere tid sammen med familien.
  • Hvordan vil du gerne blive økonomisk uafhængig? Fx ved at øge opsparingsprocenten ved at spare mere og skabe en tidseffektiv passiv indkomst.
  • Hvad vil du gøre? Jeg vil tjene mere ved at spørge om lønforhøjelse og spare den daglige cafe latté. Derudover vil jeg investere i passive indekser med udbyttebetaling.

Hvis du gerne vil i gang med at investere, så er det godt at stille sig de samme spørgsmål.

  • Hvorfor vil du gerne investere? Jeg investerer for at disciplin i min privatøkonomi og for at få et passivt afkast af mine penge, som kan bruges til frihed.
  • Hvordan vil du gerne investere? Jeg vil gerne bruge så lidt tid som muligt på at investere, og jeg vil gerne så vidt muligt følge verdensmarkedet.
  • Hvad vil du gerne investere i? Jeg investerer i passivt forvaltede indeksfonde, som hvert år giver et udbytte, så jeg har en løbende udbetaling fra mine investeringer. Jeg investerer automatisk gennem månedsopsparingen på Nordnet.

På den måde er du ved at lave en strategi for dig selv, men fordi du starter med hvorfor, så risikerer du ikke at fare vild undervejs.

Når du læser rundt omkring på internettet, så læser du rigtig ofte om hvad folk gør, eller hvordan de gør? Det er meget sjældent, at de skriver, hvorfor de gør som de gør? Det er faktisk også sjældent, at folk skriver, hvordan det reelt virker for dem (fx sammenlignet med verdensindekset).

Simon Sineks Start med hvorfor er inspirerende både for virksomheder og for sig selv.

Start med Hvorfor - Simon Sinek

Start med Hvorfor - Simon Sinek

Simon Sineks arbejder med en ledelsesfilosofi, som arbejder ud fra den antagelse, at vejen til at inspirere og motivere medarbejdere går ud på at tydeliggøre, hvad der ligger bag ens handlinger. I “Start med hvorfor” forklarer Simon Sineks, hvordan det drejer sig om ‘hvorfor’ og ikke ‘hvad’.

Læs mere

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar