Det koster noget at handle fonde og ETF’er. Men hvor store er omkostningerne, og er det dyrest at handle danske investeringsbeviser eller ETF’er?

Kurtage

Enhver handel koster penge. Du betaler kurtage til børsmægleren. Det varierer fra børsmægler til børsmægler, hvad kurtagen er. Hos Nordnet er der en minimumskurtage på 29 DKK og ellers er den 0,1% af det handlede beløb. Hos SaxoInvestor er der ingen minimumskurtage. I praksis kan det altså bedst betale sig at handle for mindst 29.000 DKK hos Nordent for ikke at betale for meget i kurtage. Udgiften til kurtage kan du altså ikke undgå. Men hvis du handler ofte, så forsvinder noget af dit afkast.

Kurtagen er i øvrigt fradragsberettiget, og når man bruger en dansk børsmæger sker indberetningen helt automatisk.

Spread

Udgangspunktet for kursen på en dansk fond eller en udenlandsk ETF er afdelingens indre værdi. Man vil naturligvis så vidt muligt købe ind i afdelingen til den værdi afdelingen har, når man køber en fond. Men da papirerne handles på børsen, så kan du alligevel risikere følgende:

  • Købskursen er højere end den indre værdi
  • Salgskursen er mindre end den indre værdi

De danske indeksforeninger er market makers. Som market maker er investeringsforeningerne forpligtet til at udstede nye beviser og opkøbe eksisterende beviser i det omfang, der er behov for det. Det har imidlertid sin pris.

  • Emmisionstillæg. Hvis investeringsforeningen vokser og sælger nye beviser på børsen, så sker det til en overkurs i forhold til afdelingens indre værdi. Man siger at foreningen foretager emmisioner, og det opkræver foreningen et emmisionstillæg for.
  • Indløsningsfradraget. Når investorer forlader afdelingen og indløser deres investeringsbeviser, så opkræver foreningen et indløsningsfradrag og køber altså til en underkurs.

Spreadet er en indirekte handelsomkostning, som faktisk godt kan blive ret betydelig.

Hvor finder jeg omkostningerne?

Du kan finde omkostningerne på Morningstar ved at søge fondene frem.

Her kan du se et eksempel på omkostninger på SparInvests Globale Aktier (SPVIGAKL).

Omkostninger for SPVIGAKL

Køb med valutakonto

I det følgende forudsætter jeg, at du har oprettet en valutakonto på Nordnet, som du kan bruge til at handle i ETF’en med. En valutakonto giver dig den bedste pris på kursveksling. For at få den bedste pris gør du følgende. (Husk selv at læse op på valutakonti hos Nordnet)

Dag 1 (Handelsdagen) Du køber 181 ETF-beviser til fx kurs 44,138 EUR. Umiddelbart efter kan du se købet på din EUR-konto, at du skal betale 7.988,98 EUR
Dag 2 Under Transaktioner og notaer kan du se handelsnotaen. Du skal også betale kurtagen på 12 EUR, så EUR er i manko med 8.000,98 EUR. Du klikker på Veksle alt.
  Næste gang Nordnet veksler valuta, køber de 8.000,98 EUR til dig. Du får dem fx til kurs 7,47 DKK. Vekslingen koster dig altså 59.791,80 DKK, som hæves fra din DKK-konto. På din EUR-konto står der nu 8.000,98 EUR
Dag 3 (valørdagen) Nu trækkes betalingen for de indkøbte ETF’er fra din EUR-konto, så den går i 0

Valutakontoen har den fordel, at hvis du sælger udenlandske værdipapirer eller får udbytter, så tilskrives de din valutakonto - og så behøver du altså ikke veksle senere, hvis du vil genkøbe udenlandske papirer.

Hvad er omkostningerne

Når du køber en ETF på fx Nordnet er minimumskurtagen 12 EUR. I det følgende eksempel forudsætter vi, at du ikke har penge på din EUR-valutakonto, så du bliver nødt til at veksle for at købe ETF’en.

Udenlandsk global ETF

Som eksempel vil vi købe BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF (EUNL). Du kan fx slå spreadet for de enkelte fonde op på Nordnets ETF-værktøj. Vi bruger eksemplet fra før, hvor vi købte EUNL for 7.988,98 EUR. Lige nu er spreadet for EUNL 0,27%.

Spread ved køb af ETF 0,27% x beløb 161,19 DKK
Kurtage 12 EUR eller 0,15% 89,67 DKK
Skæring på valuta 0,15% x beløb 89,67 DKK
Samlede omkostninger   340,53 DKK
Omkostningsprocent af handel   0,57%

Dansk global indeksfond

Hvis vi tager udgangspunkt i SparInvest INDEX Global Aktier (SPVIGAKL), som har et maksimalt emmisionstillæg på 0,29%, og at vi køber den på Nordnet. Vi vil købe for et tilsvarende beløb for at sammenligne. Jeg køber 642 til kurs 93, hvilket giver 59.706 DKK.

Emissionstillæg 0,29% x beløb 173,32 DKK
Kurtage 0,10% x beløb, min 29 DKK 59,71 DKK
Samlede omkostninger   233,03 DKK
Omkostningsprocent af handel   0,39%

Det er de maksimale handelsomkostninger, der er specificeret i de to eksempler.

Samlet er omkostningerne ved at købe en dansk indeksfond altså billigere. Til gengæld er de løbende omkostninger for iShares ETF EUNL kun 0,20%, mens de for Sparinvests SPVIGAKL er 0,50%.

Gennemsnitlig anskaffelseskurs (GA)

Når du køber værdipapirer, så bliver de noteret til en GA-kurs. GA-kursen inkluderer kurtagen og kursen. Hvis du køber det samme papir over flere omgange, så udregnes den samlede gennemsnitlige anskaffelseskurs. Det er således også på GA-kursen, at du kan se om dine papirer er i + eller -. Du skal bare huske, at i det øjeblik du sælger til en bestemt kurs også at tage højde for handelsomkostningerne.

Afslutning

Der er altså relativt betydelige omkostninger ved at handle værdipapirerne, men der er ikke noget entydigt billede af, om det bedst kan betale sig at købe danske investeringsforeninger eller udenlandske ETF’er.

Jeg køber hovedparten af mine værdipapirer gennem månedsopsparingenNordnet. Hvis du køber mindre portioner end minimumskurtagen hos Nordnet, kan det betale sig at kigge på fx SaxoInvestor.

Investering - lær det selv - indeks, fonde og ETF'er

Investering - lær det selv - indeks, fonde og ETF'er

Du læser om at have realistiske forventninger og lærer at vurdere forskellige typer investeringsforeninger og fonde. Og så lærer du en masse om, hvordan markedet fungerer! Bogen giver de nødvendige redskaber til at designe en balanceret portefølje af fonde, som passer til dine helt personlige forhold og tidshorisont.

Læs mere

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar