Hvor meget løn får jeg udbetalt efter skat? Beregn din løn efter skat i denne lønberegner og få overblik over, hvad du tjener, og hvad din skatteprocent er?

I dette indlæg kigger vi på, hvor meget der er tilbage af din løn, når der er betalt skat. Jeg har et tip til et rigtig godt værktøj, som kan hjælpe med at besvare spørgsmålet: “Hvad får jeg udbetalt efter skat?”

I dette indlæg får du inspiration til:

 • hvordan finder jeg ud af, hvad får jeg udbetalt af din løn efter skat?
 • forslag til en lønberegner, der fortæller dig, hvad tjener efter skat?
 • forslag til hvordan du finder ud af, hvad din skatteprocent er - og jeg viser dig hvad min skatteprocent er?

Lad os dykke ned i, hvordan du beregner din løn efter skat, så du kan finde ud af, hvad du får udbetalt efter skat?

Lønberegner: Hvor meget efter skat?

Hvormegetefterskat.dk er en enkel lønberegner, som jeg ofte selv bruger, når jeg underviser i økonomisk frihed.

Du kan beregne din løn efter skat på denne siden, der ser sådan her ud:

lønberegner hvor meget efter skat
hvormegetefterskat.dk er en meget enkel lønberegner, som kan svare på spørgsmålet: ‘Hvor meget tjener jeg efter skat?’

Du taster altså din månedsløn ind i beregneren, og så udregnes ATP, Skat, Fradrag og årsløn. Desuden udregnes den reelle skatteprocent og hvor meget du får udbetalt efter skat.

Nederst på siden står følgende korte beskrivelse af de forbehold, du skal tage med udregneren:

Hvor meget betaler man i skat af løn i Danmark her i 2015. Brug løn udregneren for at få et billede af hvor meget du vil få udbetalt hvis for eksempel din løn stiger. Og se hvor meget af din løn du betaler i skat.

Der er selvfølgelig mange afdrag så som kørselsfradrag, renteudgifter m.m. som her ikke er medtaget. Men udregneren giver dig et billede af hvad du mindst vil få udbetalt efter bund-, top-, kommune- og sundhedsskat, og efter person- og beskæftigelsesfradrag.

Udregningen tager udgangspunkt i kommuneskatten i Københavns kummune uden kirkeskat. Det vil sige at hvis du foreksempel bor på Frederiksberg eller i Gentofte vil du skulle betale 1% mindre i skat. Og hvis du betaler kirkeskat skal du betale cirka 0.4% – 0.8% mere i skat._

hvormegetefterskat.dk

Hvor meget får jeg udbetalt efter skat?

Lad os prøve at taste nogle tal ind i beregneren. Vi tager min løn som eksempel. Jeg har indtastet min løn uden pension.

hvad får jeg udbetalt efter skat
Her kan du se, hvad jeg får udbetalt om måneden efter skat?’

Min månedsløn er på omkring 41.000 kroner. Når jeg taster min månedsløn ind i beregneren, så får jeg følgende resultater:

 • Årløn: 492.000 kroner / året
 • ATP: 90 kroner / måneden
 • Skat: 14.859 kroner / måneden
 • Fradrag: 5.850 kr kroner / måneden
 • Reel skatteprocent: 36,3%
 • Udbetalt: 26.051 kr / måneden

Jeg får altså i følge beregneren udbetalt 26.051 kroner hver måned. Det er faktisk et ret godt estimat på, hvad jeg får udbetalt efter skat.

Hvad er min skatteprocent?

Selvom du kan få en anslået skatteprocent i beregneren, så kan den ikke fortælle dig nøjagtigt, hvad din skatteprocent er?

Borger.dk kan du læse, at du bl.a. kan se din trækprocent og fradrag per måned på din selvangivelse, så hvis du vil have et nøjagtigt bud på din skatteprocent, så skal du selv i regnetøjet.

Derfor loggede jeg ind på min forskudopgørelse, hvor jeg kunne finde min trækprocent og mit fradrag.

skatteprocent fradrag skat
På forskudsopgørelsen kan du se dit egen skatteprocent og fradrag

Hvor meget tjener jeg efter skat?

Lønberegneren giver naturligvis kun en bud på, hvad du reelt får i løn. Jeg synes imidlertid, at det er meget sjovt at prøve at regne min disponible indkomst ud.

Når du jagter økonomisk uafhængighed, så er det godt at vide, hvor mange penge du reelt har til rådighed, når skatten er trukket. Du skal huske at være opmærksom på dine egne fravær.

Lad os prøve at efterprøve værktøjet til at udregne, hvor meget du får udbetalt efter skat fra hvormegetefterskat.dk.

Jeg bruger oplysningerne fra min forskudsopgørelse i Skats eget værktøj til at regne ud, hvad du får udbetalt efter skat.

skatteprocent og fradrag skat
skatteprocent og fradrag skat
skatteprocent og fradrag skat

Mit fradrag er altså ikke helt så højt, som det antages i den anden beregner. Derfor får jeg reelt kun udbetalt 25.599 kroner. hvormegetefterskat.dk ser heller ikke ud til at have arbejdsmarkedsbidraget med (AM-bidraget).

Hvis du vil have din nøjagtig udregning af, hvad du kan forvente at få udbetalt efter skat, så vil jeg selv i fremtiden bruge Skats eget værktøj.

Gennemsnitsløn efter skat i Danmark?

Hos Danmarks Statistik kan du læse, at gennemsnitsdanskeren:

 • Den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark har en løn på 43.487 kr. om måneden før skat. Beløbet er bl.a. inklusiv pension og er opgjort efter den såkaldte standardberegnede timefortjeneste omregnet til fuldtidsmånedsløn.
 • Den gennemsnitlige dansker har en indkomst på i alt 338.122 kr. om året før skat. Ud over løn indeholder indkomst også bl.a. afkast af formuer, indkomst fra selvstændig virksomhed og indkomstoverførsler.
 • Et gennemsnitligt par med to børn har en årlig indkomst før skat på i alt 1.026.376 kr. før skat.

Læg mærke til at Danmarks Statistik giver altså ikke giver et bud på, hvor meget danskerne tjener efter skat. Læg også mærke til at pensionen er indregnet i lønnen. Jeg tror rigtig mange danskere glemmer, at pensionen faktisk er en vigtig del af lønnen. Jeg har selv en ret fordelagtig pensionordning, men jeg ved, at man har en noget lavere procent.

Hvad får jeg udbetalt efter skat og lønforhøjelse?

Det er også interessant at vurdere, hvad du ender med at få udbetalt efter skat, hvis du får en lønforhøjelse. Måske kan jeg forhandle mig frem til en løn, der ligger 4.500 kroner højere.

Vi taster vores nye fiktive løn ind i lønberegneren, så vi kan få et bud på, hvad vores nye skatteprocent bliver? Lad os taste tallene ind i beregneren.

udbetalt efter skat lønforhøjelse
Her kan du se, hvad jeg får udbetalt om måneden efter skat og en klækkelig lønforhøjelse?

Selvom det er en fin lønforhøjelse på 4.500 kroner, så stiger min disponible indkomst efter skat faktisk kun fra 26.051 til 28.179 kroner (altså med 2.128 kroner).

Lønberegneren kan altså være ret godt til at tjekke, hvad du reelt får ud af din lønforhøjelse. Hvis dit nye job fx er mere krævende eller kræver flere timer, så er det godt at kigge på, hvor mange penge du reelt får udbetalt efter skat af din nye løn.

Du kan jo selv lege med forskellige scenarier i lønberegneren. Jeg tastede fx for sjov 100.000 kroner ind i beregnerne og så, at min reelle skatteprocent steg op til 42% ved den månedsløn. Det er jo noget mere end min skatteprocent på 36% med min nuværende løn.

Hvad med FIRE og lidt arbejde?

Pengepugeren har lavet en inspirerende udregning, som tager udgangspunkt i, at du har passiv indkomst fra investeringer, der fordeler sig på kapitalindkomst og aktieindkomst.

Pengepugeren når frem til, at hvis du kan leve for 14.000 kroner om måneden, så behøver du kun at tjene 16.100 kroner før skat.

Sagen er, atman kan modregne sin kapitalindkomst i personfradraget. Dertil betaler man “kun” 27 % skat af de første ca. 51.700 kr. (52.900 kr. i 2018) i aktieindkomst.

Ved at kombinere de to investeringsmetoder kan man således slippe med ca. 13 % i effektiv skat, men alligevel have en indkomst, som reelt er til at leve for. Omend noget mere skrabet end de fleste er vant til.

Pengepugeren

Her er vi dog ude i, at vi har brug for en betydelig investering, som vi skatteoptimerer.

Dette indlæg handler om, hvad vi får udbetalt efter løn for vores arbejde, så lad os komme tilbage til det.

Frinans regner lidt på, hvad du kan bruge viden om skatteprocent og fradrag til, når du tænker på FIRE. En fortolkning af FIRE er Barista FIRE eller Coast FIRE.

Begge disse typer FIRE går kombinerer indtjening fra investeringer med en løbende indtægt gennem fx arbejde. Her påregner vi altså stadig at skulle arbejde lidt, men bruge mindre tid på det - og indtægten skal supplere den passive indtægt fra fx investeringer.

I FIRE-kredse taler man ofte om 4%-reglen, som Frinans også tager udgangspunkt i, når han laver sine beregninger. Husk at Frinans flere gange påpeger, at beregningerne er meget forsimplede, så det skal kun tjene til inspiration.

Hvis vi tager Pengepugerens behov på omkring 14.000 kroner om måneden, så kræver det omkring 168.000 i indtægt om året. Hvis vi bruger 4% reglen og ikke tager hensyn til skat, så skal man altså have omkring 25x det beløb i investeringer for at have den indtjening om måneden gennem investeringsporteføljen. Det giver i alt 4,2 millioner.

Det tager helt sikkert noget tid at få oparbejdet en investeringsportefølje på den størrelse.

Hvis vi i stedet for forestiller os, at vi vil gå efter Coast FIRE, hvor vi supplerer indtjeningen fra vores investeringer med en eller anden form for mindre indtægt.

Frinans foreslår en indtægt på 4.500 kroner om måneden før skat. Det burde være relativt enkelt at opnå en indtjening på det.

Lad os se på, hvad du reelt får udbetalt, hvis du tjener omkring 4.500 kroner om måneden før skat. Vi prøver lige begge værktøjer. Vi starter med hvormegetefterskat.dk:

udbetalt efter skat coast fire
Udbetalt efter skat på en relativt lille løn ifølge hvormegetefterskat.dk

Så kigger vi lige på Skats værtøj:

hvad får jeg udbetalt efter skat coast fire
Udbetalt efter skat på en relativt lille løn i følge Skats værktøj

Skats værktøj giver 4.108 kroner, mens hvormegetefterskat.dk giver 4.053 kroner. Uanset hvad så får du altså mere end 4.000 udbetalt, når du tjener 4.500 kroner. (Dette er forudsat at du ikke har fyldt hele dit personfradrag med kapitalindkomst fra din investeringsportefølje).

Det er altså ikke ret meget vi skal betale i skat, hvis vi har en lav indtægt. Det er fordi vi har et fradrag hver år. I praksis betyder det, at vi skal tjene mere end et bestemt beløb før vi skal betale skat af vores indtægt.

Vi skal altså betale mindre end 10% i skat uanset hvilken beregner, vi bruger.

Frinans runder beløbet ned til 4.000 kroner i indtægt, som kan være med til at supplere vores investeringsportefølje. Det betyder i praksis, at vi i stedet for at have et behov på indtjening fra investeringsporteføljen på 168.000 kroner om måneden, så har vi en lille indtjening. I alt er vores årlige indtjening på 48.000 kroner.

Nu kan vi altså nøjes med 120.000 kroner i indtjening på investeringsporteføljen, hvilket giver os et behov for at have 3 millioner kroner investeret ifølge 4%-reglen. Vi skar altså i alt 1,2 millioner af den nødvendige investering for FIRE ved en relativt lille månedlig indtægt.

Husk stadig at det ikke er præcise tal, så det kan bare tjene som inspiration til, hvad en lille indtægt kan gøre af forskel i Danmark.

Konklusion

Der er altså stor forskel på, hvad skat betyder for en højere indtægt og en mindre indtægt. At gå fra 41.000 kroner i løn til 45.500 gav mig altså udbetalt 2.128 kroner mere i disponibel løn. Men at gå fra 0 kroner til 4.500 gav mig mere end 4.000 mere i disponibel løn. Den lille indtægt gjorde, at jeg i forhold til FIRE kunne fjerne 1,2 millioner af, hvad jeg efter 4% reglen behøver at have investeret.

Det er derfor inspirerende og lærerigt at kigge på de forskellige lønberegnere, så du kan udregne hvad du tjener efter skat.

Det kræver ikke nødvendigvis så høj en indtjening at blive økonomisk friere, hvis du tillader dig selv en lille sideindtægt.

Hvordan finder du ud af, hvad du får udbetalt i løn efter skat? Bruger du en lønberegner?

Hvis du kan lide sitet, så klik dig videre fra de forskellige links eller støt sitet ved at købe mig en kop kaffe eller gennem Flattr.

Køb mig en kaffe Køb mig en kaffe


Disclaimer: iFire.dk modtager kommission gennem affiliate links og omtale af udvalgte finansielle produkter og services. Disse links er markeret med (*). Jeg anstrenger mig for at være neutral og objektiv, og jeg har selv investeret og brugt alle værktøjer på sitet.

Jeg fralægger mig ethvert ansvar for aktualitet, nøjagtighed, og gyldighed af oplysningerne på dette website. Jeg kan ikke holdes til ansvar for evt. tab på baggrund af information.


Skriv en kommentar