Hvornår er man økonomisk uafhængig? Jeg har lavet en simpel beregner, der kan hjælpe med at udregne din finansielle uafhængighed.

Der er forskellige måder at blive økonomisk uafhængig. Du kan have udviklet forskellige indtjeningskilder, som hele tiden tjener dig penge. Du kan også have lavet forskellige investeringer.

Denne beregner af økonomisk uafhængighed tager først og fremmest udgangspunkt i, at du har lavet invsteringer med et fast afkast, men samtidig er det muligt at indtaste andre faste indtægter.

Jeg har lavet en anden beregner, hvor du kan få en fornemmelse af, hvor hurtigt dine investerede penge vokser?.

Lad os kaste os ud i overvejelserne om finansiel frihed.

Hvad er økonomisk uafhængighed?

Økonomisk uafhængighed kan defineres som frihed til at leve uden at være afhængig af arbejdsrelateret indkomst. Hvis du er økonomisk fri, så behøver du altså ikke at arbejde for at kunne betale dine faste udgifter, men kan selv disponere over din tid.

At blive økonomisk uafhængig kræver ofte mange års indsats, og for de flestes vedkommende kræver det en del arbejde at opnå det. Fordelen ved at opnå finansiel frihed er, at d kan arbejde fordi du har lyst eller du kan lade være. Det er op til dig.

Men det er altså ikke let at opnå økonomisk uafhængighed. Det kræver arbejde, så for mange kan det være en lige så god strategi at finde et arbejde, man holder virkelig meget af.

Beregn dit investeringsbehov

Du kan blive økonomisk uafhængig med, når du laver en passiv indkomst, fx gennem forskellige investeringer. Jeg har i denne beregner taget udgangspunkt i, at du har lavet investeringer i aktier. Du kan altså forvente at få et årligt afkast på baggrund af dine investeringer.

Økonomisk uafhængighed beregner

Beregneren tager ikke højde for, at der fx ved aktieindkomst er en progressionsgrænse, hvor skatten er forskellig alt efter, hvor meget du tjener.

Hvornår er man økonomisk uafhængig?

Du er økonomisk uafhængig, når dine passive indtægter dækker dine samlede årlige udgifter.

Måske lyder det som en drøm for dig at være finansiel uafhængig? Men det er nok kun realistisk for de fleste, hvis ikke de lever for dyrt. Men uanset hvad, så kræver det en indsats.

Du skal altså først i gang med at udregne, hvad du kan leve for om måneden. Der skal du i gang med at lægge et budget. Lad os kigge på nogle forskellige eksempler på, hvad du kan leve for om måneden i forskellige livsfaser.

budget til økonomisk uafhængig beregner
Jeg har brugt Rockwool fondens beregner for et minimums- og referencebudget i denne opstilling. Jeg har taget udgangspunkt i, at ‘husstanden’ har bil uanset om man bor alene eller er en familie, og at personen bor i Syddanmark. Jeg har valgt at børnefamilierne ikke har friplads til deres børn.
Livssituation Minimalistisk budget Referencebudget
Single 11.289 18.783
Par 15.860 27.115
Familie med 1 barn 19.462 32.051
Familie med 2 børn 23.499 37.900
Familie med 3 børn 27.161 44.471
Enlig med 1 barn 15.760 25.244
Enlig med 2 børn 19.701 30.777
Enlig med 3 børn 22.916 36.113

Det er sikkert muligt at leve billigere, og det er helt sikkert også muligt at leve dyrere. I dit eget budget kan du regne de mere nøjagtigt ud, men ellers kan du bruge ovenstående tal i dine udregninger.

Når du kender dit budget, så kan du nemlig udregne, hvor meget du har brug for at have investeret for at kunne leve af den passive indkomst fra dine investeringer.

Jeg har ikke taget højde for progressionsgrænser i beregneren, og du skal huske at tage alle beregninger af denne type med mange forbehold.

En meget citeteret regel i forhold til din aktieinvestering er 4%-reglen, men du kan formentlig med relativ høj sandsynlighed operere i spændet fra 4-6% i forhold til, hvilket afkast din aktieportefølje kan skabe.

Du kan altså regne ud, hvad din nettoværdi skal være for at kunne leve af dine investeringer og kalde dig for økonomisk uafhængig. For de fleste viser det sig, at man med fornuftig levevis formentlig godt kan nærme sig den økonomiske uafhængighed over en årrække.

Andre månedlige indtægtskilder

Du kan naturligvis også have andre indtægtskilder end afkastet fra dine investeringer. Derfor har jeg tilføjet muligheden for at indtaste indtjeningen fra andre passive indtægtskilder. Fx bruger jeg Ezoic til at skabe lidt reklameindtægt her på bloggen.

Eksempel på at være økonomisk uafhængig

Hvis du gerne vil have baggrunden for beregneren, så kan du tage udgangspunkt i dette eksempel.

Hvis du fx har et månedligt budget på 11.289 kroner som single med bil, så giver det altså et årligt budget på 135.468 kroner.

Du har altså brug for at have en passiv indkomst på 135.468 kroner efter skat for at kunne dække dine årlige udgifter.

Hvis dine passive indtægter er baseret på aktieinvestering, så beskattes du forskelligt alt efter, hvor meget du tjener - og hvordan pengene er placeret.

Skatten på de første 56.500 kroner i afkast er i 2021 på 27%, og derefter stiger skatteprocenten til 42% på den øvrige indtjening.

Hvis du skal have udbetalt 135.468 så skal du altså i alt have et afkast på dine aktier på:

Før skat Efter skat
56.500 * 1,27 71.755
78.968 * 1,42 112.135
135.468 = 183.890

Det giver altså en effektiv skat på 35,7% i dette tilfælde af aktieindtjening.

Hvis du regner med et årligt afkast på 4%, som er meget almindeligt, når man taler om FIRE, så kræver det altså en samlet formue investeret i aktier på 183.890 * (100/4) = 4.597.239 kroner.

Når du taster tal ind i beregneren, så kan du også se, at den nødvendige investering ændres markant, når du ændrer på præmisserne.

Hvis du fx har en lille passiv indkomst, så skal du tjene meget mindre, eller hvis det årlige afkast bare er en procent højere.

Det betyder naturligvis også meget, hvor dyrt du sætter dig om måneden. Her handler det igen om prioriteringer.

Skriv en kommentar