SparNord Kapitalpension

Opdateret: Jun 24, 2019

Første investeringsdato: 15. maj 2001

2001

  • Åbnet efter råd fra min bankrådgiver i SparNord for at blive Stjernekunde med de fordele det nu gav.
  • Investeringerne står i Spar Nord aktier. Der blev købt 30 Spar Nord-aktier. Senere bliver noget af kapitalpensionen investeret i puljer i Spar Nord.

November 2005

  • Emissions-indgang: Her fik Spar Nord aktionærer tegningsret for hver 10. aktie til kurs 725. Beholdningen bliver udvidet med 3 aktier, så jeg i alt nu har 33 Spar Nord aktier.

Maj 2006

  • Emissions-udgang: Spar Nord har lavet aktie-emission, så mine 33 aktier (kurs 390,45) bliver splittet op til 330 aktier (39,05). Så min beholdning af Spar Nord aktier er nu 330.

Marts 2012

  • Solgte 330 tegningsretter til kurs 7,57, så fik 2498,10 kroner ind på kontoen.

Marts 2019

  • Opdager tilfældigt at der står mere end 10.000 DKK i udbytter, der ikke er blevet geninvesteret. De bliver sat over i puljeinvesteringen.

April 2019

  • Har opsagt min puljeinvestering for selv at investere pengene. Der er opsigelse på løbende måned plus en måned, så i juni skal vil jeg selv investere pengene. Udbytter fra mine Spar Nord-aktier og puljeinvesteringen er sat til at blive samlet i mit depot.

Maj 2019

  • Selvom XIRR i perioden er gået op og ned, så har mit eventyr med Spar Nord-aktier og puljeinvestering på min kapitalpension samlet været positivt med en XIRR på 5,40%. Det er vel at mærke med noget cash drag på udbytter, der ikke løbende er blevet reinvesteret. Udviklingen i XIRR i hele perioden fortæller lidt om, hvad det vil sige om om man har råd til at fastholde sin investering. Hvis jeg havde hævet alle pengene i 2012, så ville jeg have endt med en XIRR på 0,34%, hvilket jo ikke ville være en imponerende vækst på 11 år for en investering.

Juni 2019

  • Så er jeg ved at være klar til at investere min kapitalpension selv. Jeg har forskellige overvejelser om, hvordan jeg griber det bedst an, da der er minimumskurtage på 29 DKK i Spar Nord. Umiddelbart hælder jeg nok til at sælge alle SparNord-aktierne i dette depot og i stedet købe et akkumulerende fond, som fx Storebrands fonde. Det vil ellers blive for dyrt at skulle reinvestere det ellers gode udbytte fra SparNord-aktierne hvert år.
  • I første omgang har jeg valgt at købe Danske Invest Global Indeks Akk KL DKK for mit rådighedsbeløb genereret af tidligere udbytter. Fonden er akkumulerende, hvilket betyder, at jeg ikke kommer ud for at skulle reinvestere årligt betalte udbytter, som ville blive så små, at det aldrig ville kunne betale sig med en minimumskurtage på 29 DKK. Jeg fastholder mine SparNord-aktier, som lige nu ikke er i så høj kurs, og så afventer jeg endelig en kraftig værdistigning eller udbytte næste gang. Derefter vil jeg også investere de midler i en akkumulerende passiv investeringsforening. Fokus har jeg ikke besluttet mig for endnu.

Investering og værdi af investering

Indkomst og akkumuleret indkomst

XIRR

Transaktioner

Skriv en kommentar